Zmenšiť textZväčšiť text

Územný plán obce

  Rok 2022

    Obec Petrovce Zverejnený NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN obce Petrovce:  
  Zoznam príloh nového územného plánu obce Petrovce
   
    Obec Petrovce    
    Obec Petrovce   ZIP
  27.09.2022 Obec Petrovce Návrh územného plánu obce –  ZMENY A DOPLNKY č. 2

  - Textová a tabuľková časť
  - Výkresová časť

  ZIP ZIP ZIP ZIP

  Rok 2019

  11.11.2019 Obec Petrovce Zverejnený NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN obce Petrovce:  
  Zoznam príloh nového územného plánu obce Petrovce PDF
   
  A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA PDF
   
  B. GRAFICKÁ ČASŤ  
  VÝKRES Č. 2:
  KOMPLEXNÉ PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA OBCE S VYZNAČENÍM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB /VPS/,
  M 1:5000 - návrh a stav
  PDF
   

  PDF
  VÝKRES Č. 3:
  DOPRAVNÉ VYBAVENIE OBCE,
  M 1:5000 - návrh a stav
  PDF
   

  PDF
  VÝKRES Č. 4A:
  TECHNICKÉ VYBAVENIE – ENERGETIKA A SPOJE,
  M 1:5000 - návrh a stav
  PDF
   

  PDF
  VÝKRES Č. 4B:
  TECHNICKÉ VYBAVENIE – VODNÉ HOSPODÁRSTVO,
  M 1:5000 - návrh a stav
  PDF
   

  PDF
  VÝKRES Č. 5:
  PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF,
  M 1:5000 - návrh a stav
  PDF
   

  PDF
  VÝKRES Č. 7:
  KOMPLEXNÉ PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ŤAŽISKOVÉHO ÚZEMIA OBCE S VYZNAČENÍM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB /VPS/,
  M 1:2000  - návrh a stav
  PDF
   

  PDF
  C. VYHODNOTENIE VYUŽITIA PPF A LPF
  - správa a tabuľky
  PDF
   

  PDF
  D. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN
  text, návrh a stav
  PDF
   

  PDF
  PDF
   
  08.10.2019 Obec Petrovce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 15/2019
  o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce
  , ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce
  PDF
  PDF
  02.09.2019 Obec Petrovce Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce schválený Obecným zastupiteľstvom v Petrovciach dňa 07.10.2019 PDF
  ZIP
  09.04.2019 Obec Petrovce Návrh územného plánu obce –  ZMENY A DOPLNKY č. 1
  - Sprievodná správa
  - Textová a tabuľková časť
  - Výkresová časť
  PDF
  ZIP
  ZIP

  Rok 2013

  ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PETROVCE - verzia december 2013

  a) texty ÚPN PETROVCE

  b) tabuľky ÚPN PETROVCE

  c) výkresy ÚPN PETROVCE


  12.07.2013 - Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení územnoplánovacej komisie obce Petrovce


  07.06.2013 - Doplnenie správy o hodnotení územnoplánovacej komisie


  08.04.2013 - KONCEPT ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PETROVCE:

  a) texty ÚPN PETROVCE

  b) tabuľky ÚPN PETROVCE

  c) výkresy ÚPN PETROVCE


  08.04.2013 - Oznam o možnosti dávať pripomienky, podnety a návrhy ku konceptu územného plánu obce Petrovce


  08.04.2013 - Pozvánka na prerokovanie ku konceptu územného plánu obce Petrovce a žiadosť o stanovisko (súhlas, vyjadrenie, odmietnutie) ku konceptu územného plánu obce Petrovce

  Rok 2010

  december 2010 - Zadanie pre územný plán obce Petrovce