Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 41)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0717/VSD/2024 dar Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
600 €
3/2024 komunikačná sieť Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Orenge Slovensko, a.s.
0 €
2/2024 darovacia zmluva Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Kosit a.s.
2 500 €
24/40/054/19 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
18.84 €
1/2024 Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Petrovce Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
2 300 €
2024/121 poskytnutie dotácie na Rekonštrukciu budovy rodinného domu pre účel obecného múzea a skanzen poľnohospodárskej techniky a náradia Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
6 000 €
Dodatok č.1 k zmluve SA-101222-04 Trvanie zmluvy, vypovedanie zmluvy, zmluvná pokuta, nové služby k webstránke, služba Mobilná aplikácia INFOÚRAD Odb.: Obec Petrovce
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
0 €
0086202401 zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
24ZVS000043266O pripojenie do distribučnej siete Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
ORD-14111065-D7T0J6 dodávka elektriny Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk