Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecpetrovce.sk spravuje Obec Petrovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Petrovce

Adresa:
Obecný úrad Petrovce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00332674

Samosprávny kraj: Prešovský kraj
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 445
Rozloha: 1371 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1412

Všeobecné informácie: info@obecpetrovce.sk
Podateľňa: podatelna@obecpetrovce.sk
Starosta: starosta@obecpetrovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecpetrovce.sk

Tel. kontakty:

Starosta obce (Ing. Miroslav Bobrik): 0905 937 495

Zástupca starostu (Andrej Čurlík): 0902 970 865

Hlavná kontrolórka (Ing. Andrea Orečná): 0947 956 995

Ekonómka (Emília Adamová): 0948 044 882

Administratívna pracovníčka (Bc. Anna Gajdošová): 0947 944 117

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 445 23 21

E-mail: sekretariat@obecpetrovce.sk

Kompetencie:
Obec Petrovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk