Zmenšiť textZväčšiť text

Archív

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra
01 ELGAS, s.r.o 36314242 07086 863,00
02 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6827355127 83,95
03 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818427470 205,40
04 LAMA energy, a.s. 45890935 3190000090 1.030,16
05 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655206 86,00
06 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 202200004 377,33
07 MV SR 00151866 9/7/14/0006/17 21,85
08 RVC PREŠOV 31954120 8/2022 272,00
09 BML servis s.r.o. 50250493 1020220002 333,60
10 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 122003958 538,74
11 Coop Jednota VT, spotr. druž. 31737200 510001222 10,39
12 MCOM-NET, s.r.o. 46642285 122000904 38,00
13 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 5921027691 204,00
14 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202202850 109,94
15 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021020908 -27,13
16 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021023132 -767,52
17 SAD Humenné, OZ VT 36477508 001912 478,00
18 SAD Humenné, OZ VT 36477508 000812 39,83
19 RVC Prešov 31954120 18/01/2022 45,30
20 webex.digital s.r.o. 48329461 214425 24,00
21 Richard Hiadlovský 37069918 5/2022 100,00
22 KOSIT a.s. 36205214 112116895 122,10
23 Mibuelo, s.r.o. 53550960 54-2022 18,12
24 KOSIT, a.s. 36205214 112200415 229,20
25 KOSIT, a.s 36205214 112118800 113,70
26 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220031 234,43
27 Marek Paľa-ND 37655621 10220019 383,20
28 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122000934 185,00
29 Ing. Emil Mati 00322181 02/01/2022 150,00
30 WebHouse, s.r.o. 36743852 2203853 28,66
31 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20220018 70,00
32 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 220131053 14,10
33 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/1/22 79,36
34 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/1/22 18,60
35 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 43,94
36 VSD, a.s. 36599361 ZoP/2022/012 570,00
37 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022025 120,00
38 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 202200001 526,10
39 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
40 DAJATECH, s.r.o. 52735974 32022 472,10
41 LAMA energy, a.s. 45890935 3190000346 1.165,73
42 Milan Husivarga- REMIX 41934831 31012022 125,28
43 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220007 100,00
44 7P s.r.o. 31722709 21040 78,96
45 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
46 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
47 MV SR 00151866 9/7/14/0006/17 21,85
48 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000122 18,52
49 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20220057 783,50
50 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 1450943726 17,74
51 DAJATECH spol s.r.o. 52735974 42022 250,00
52 eleva s.r.o. 48218090 2217009 276,00
53 SLOVGRAM 17310598 2201662 38,40
54 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022000876 469,97
55 RVC Prešov 31954120 9/2022 22,00
56 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 162,59
57 Energo audit, s.r.o. 50341120 220110 252,56
58 Ing. Božena HAMAĎÁKOVÁ s.r.o. 44702876 2022006 650,00
59 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 220032 161,40
60 Roman Dolinajec HACOM 44662173 202201873 31,60
61 webex.digital s.r.o. 48329461 220988 60,00
62 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 801292601 34,39
63 KOVTEX s.r.o. 36481891 2022003 160,88
64 RVC Prešov 31954120 14/2022 22,00
65 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 122013096 630,74
66 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000222 72,07
67 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
68 MV SR 00151866 9/7/14/0006/17 21,80
69 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
70 EXPOL TRADE,s.r.o. 44404069 20220002 179,59
71 Vidiek, n.o. 37886240 20220016 136,00
72 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022059 120,00
73 LAM energy, a.s. 45890935 3190000610 1.165,73
74 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 38,14
75 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 220020 100,00
76 7P s.r.o. 31722709 21128 239,40
77 SPP-distribúcia, a.s. 35910739 8400191607 540,00
78 SOZA 00178454 2221100615 20,40
79 DATALAN, a.s. 35810734 122200430 180,00
80 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20220111 40,45
81 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022002949 201,32
82 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220073 163,24
83 Ročné zúčtovanie dotácie na podporu výchovy 37937766 -1 090,6
84 HORNBACH-Baumarkt SK, s.r.o. 35838949 3016738791 592,47
85 National Pen 474116 00209791 179,75
86 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 186,00
87 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 4419007418 190,00
88 MCOM.NET s.r.o. 46642285 122002574 233,50
89 VVS, a.s. 36570460 2500490603 523,98
90 FE-DOP, s.r.o. 36251461 0120220001 30 000,00
91 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10220081 383,20
92 DAJATECH, s.r.o. 52735974 52022 150,00
93 František Cauner - PREMEX 10662723 202201 96,72
94 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6612209752 16,99
95 KOVTEX, s.r.o. 36481891 202200 99,58
96 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1601004717 18,50
97 MVSR 00151866 9/7/14/0006/17 21,85
98 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
99 eleva, s.r.o. 48218090 2217043 234,00
100 ATH-PO Trade, s.r.o. 52083900 220123 96,00
101 KOSIT, a.s. 36205214 112203321 268,20
102 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10220095 383,20
103 MCOM-NET, s.r.o. 46642285 122003337 0,00
104 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022096 120,00
105 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 220057 317,04
106 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
107 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 186,00
108 PAŠS-AŠKOS 51282658 21.3.2022 25,00
109 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 40,97
110 IGNITE s.r.o. 47471921 202208

105,00

111 Ing. Milan Horňák-GEODEO 34819053 3/2022 265,00
112 František Cauner - PREMEX 10662723 2022018 193,96
113 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220033 100,00
114 LAMA energy, a.s. 45890935 3190000864

1.165,73

115 PP PROTECT, s.r.o. 48039365 220141

82,80

116 RVC Košice 31268650 2022/20 200,00
117 ROD Ďurďoš 00209201 302022 216,00
118 ROD Ďurďoš 00209201 312022 480,00
119 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20220003 457,89
120 GAS Famila, s.r.o. 31691552 2210331 0,00
121 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000322

174,31

122 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/3/22 26,40
123 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/3/22 112,64
124 INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. 45466807 22038 588,00
125 INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. 45466807 22041 70,00
126 Mesto Hanušovce n/T Mestský úrad 00332399 2204011 8,78
127 SHMÚ 00156884 2223300071 192,00
128 VVS, a.s. 36570460 9700079151 114,43
129 Milan Husivarga -REMIX 41934831 07042022 155,85
130 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1330973150 27,38
131 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022005148 158,46
132 INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. 45466807 22045 70,00
133 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/2/22 12,90
134 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/2/2022 55,04
135 TRIBE kom. spol. 31688101 12021 34,45
136 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220135 192,61
137 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20220188 376,31
138 SAD Humenné, a.s 36477508 011312 478,00
139 AITEC, s.r.o. 43829171 1212200650 404,14
140 Praktik Textil s.r.o. 44491191 223200086 655,52
141 KOVTEX, s.r.o. 36481891 2022065 138,11
142 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122004149 0,00
143 Slovak Telekom, a.s. 37563469 1017745001 37,99
144 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022131 120,00
145 LAMA energy, a.s. 45890935 3190001110 1.165,73
146 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3022918741 994,80
147 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220175 94,97
148 KOSIT, a.s. 36205214 112205577 115,50
149 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2210004 0,00
150 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2210331 0,00
151 Milan Husivarga - REMIX 41934831 29042022 291,97
152 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000422 315,19
153 POLLDY s.r.o. 46871403 20220003 204,58
154 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/4/2022 83,20
155 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/4/2022 19,50
156 RTVS,s.r.o. 36857432 4/2022 18,58
157 MV SR 00151866 4/2022 21,85
158 TOMKAT, s.r.o. 36505561 220750 262,97
159 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1411023589 26,05
160 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220047 100,00
161 RVC Prešov 31954120 18/05/2022 22,00
162 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 6202226187 88,88
163 František Cauner - PREMEX 10662723 2022025 102,73
164 LUNAS spol. s.r.o. 36455199 2022100

140,00

165 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022007289 59,14
166 JAVOLKO, s.r.o. 46426272 202205023 141,42
167 ZMOS 00584614 0894/2022 445,00
168 ELGAS, s.r.o. 36314242 18221771 23,00
169 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6821464635 109,44
170 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622051 863,00
171 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622053 186,00
172 preskoly.sk 51692881 522026404 89,80
173 RVC Košice 31268650 2022/21 272,00
174 RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. 31718990 220100208 59,76
175 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20220090 23,36
176 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10220150 477,20
177 Obec Soľ 00332861 9/2022 97,50
178 Mgr. Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 220083 24,79
179 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622063 186,00
180 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622061 863,00
181 RTVS,s.r.o. 36857432 8800332674 18,85
182 MV SR 00151866 9/7/14/0006/17 21,85
183 KOMFOS Prešov,s.r.o. 36454184 3300000522 451,46
184 POLLDY s.r.o. 46871403 20220003 146,91
185 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220061 100,00
186 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022164 120,00
187 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/5/2022 107,52
188 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/5/2022 43,68
189 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122004970 0,00
190 LAMA energy a.s. 45890935 3190001361 1.165,73
191 Milan Husivarga - REMIX 41934831 27052022 255,28
192 Mesto Hanušovce n/T 00332399 2206023 17,56
193 KOSIT, a.s. 36205214 112207057 229,20
194 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8307290086 43,00
195 FINEPRINT s.r.o. 36471356 2210032 73,42
196 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 220127 45,00
197 ADGAMTOUR s.r.o. 50242431 10/2022 60,00
198 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 81/2022 492,00
199 PETROMIN, spol. s.r.o. 31701591 3220051 871,20
200 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 9122002253 269,00
201 ŠEVT a.s. 31331131 1222203555 13,87
202 Jozef Kočiško 30619319 2022111 192,00
203 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220231 241,57
204 VVS, a.s. 36570460 9700084942 114,43
205 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1471049725 20,50
206 RVC Prešov 31954120 43/2022 272,00
207 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022009407 -12,27
208 POLLDY s.r.o. 46871403 2022000 25,90
209 Mesto Hanušovce 00332399 28/6/2022 99,10
210 JUDr. Beáta Krausová 36151475 55EX467/21 159,54
211 Marián Slanina 41344201 2201055 420,00
212 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 330000622 131,84
213 Milan Husivarga - REMIX 41934831 22062022 129,25
214 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 22039 136,00
215 KOVTEX s.r.o. 36481891 202201 23,20
216 VVS, a.s. 36570460 9700087370 114,43
217 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 9122003596 99,00
218 CK ANDROMEDA, s.r.o. 52139859 20220098 1500,00
219 ATH-PO, s.r.o. 52083900 220340 96,00
220 PP Protect s.r.o. 48039365 220347 82,80
221 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022199 120,00
222 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122005890 0,00
223 IGNITE, s.r.o. 47471921 202213 105,00
224 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622071 863,00
225 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622063 186,00
226 Daňový úrad Prešov 42499500 101877633/2022 10,90
227 RTVS, s.r.o. 36857432 06/2022 18,85
228 MV SR 00151866 06/2022 21,85
229 LAMA energy a.s. 45890935 3190001617 1.165,73
230 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/6/2022 14,56
231 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/6/2022 35,84
232 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 43,36
233 Mesto Hanušovce n/T 00332399 4/7/2022 44,56
234 UREKaPS 42355818 1910501156 1,92
235 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220075 100,00
236 Mesto Hanušovce n/T 00332399 2206045 99,10
237 GOTANA GROUP, s.r.o. 47441232 22VF000207 1.250,00
238 eleva, s.r.o. 48218090 2217142 234,00
239 Siettex, s.r.o. 44189192 20220237 397,92
240 TRIBE kom. spol. 31688101 12060 196,96
241 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3022401234 549,30
242 Mesto Hanušovce n/T 00332399 2207021 27,28
243 Ing. Anton Pavúk 10805672 2200025 19.920,00
244 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 1401076713 20,50
245 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220275 187,84
246 KOSIT, a.s. 36205214 112208799 114,60
247 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10220185 497,20
248 ELGAS, s.r.o. 36314242 202212183 -75,38
249 SAD Humenné, a.s. 36477508 020512 478,00
250 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 3220002192 3.240,00
251 Ing. Pavol Toth 50493485 2022039 150,00
252 RVC Prešov 31954120 44/2022 15,00
253 KOVTEX s.r.o. 36481891 2022013 130,90
254 Peter Sabo 33275998 20220232 276,00
255 Jozef Mičo-KOMINARSTVO MxM 46498877 20220062 60,00
256 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 00605956 422111145 149,70
257 IFOsoft, s.r.o. 31666108 221007036 18,00
258 ELGAS, s.r.o. 36314242 18221771 863,00
259 ELGAS, s.r.o. 36314242 18221771 186,00
260 RTVS s.r.o. 36857432 07/2022
261 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9714000617 21,50
262 LAMA energy a.s. 45890935 3190001880 1.165,73
263 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022232 120,00
264 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 20220540 51,30
265 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122006732 0,00
266 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220318 416,29
267 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8311022364 43,00
268 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 2281024 1020,00
269 KOSIT, a.s. 36205214 112210390 116,70
270 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220090 100,00
271 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 220188 11,51
272 VODAPROFI s.r.o. 47916770 22006 92,76
273 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 1351036433 34,40
274 ZABAVKA s.r.o. 52572285 20220161 209,00
275 VVS, a.s. 36570460 9700092413 114,43
276 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022014229 -88,30
277 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 22054 44,00
278 Firesystem, s.r.o. 44543697 1020223029 2.536,60
279 ŠIVINET, s.r.o. 36617792 222884 640,00
280 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2208024 33,04
281 LunaS, s.r.o. 36455199 2022174 715,50
282 SOŠ lesnícka Prešov 51896109 9220012 73,00
283 SOŠ lesnícka Prešov 51896109 9220011 146,00
284 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2208031 71,50
285 MICHAL BALOG MIBAL 14437066 202205 264,53
286 Vladimír Kručay 44653191 10922 100,00
287 Basawell, o.z. 54187681 142022 900,00
288 TLM Trans, s.r.o. 48126136 7220032 144,00
289 FE-DOP, s.r.o. 36251461 0120220200 151.085,42
290 INTERIĚR INVEST, s.r.o. 36190381 22200658 629,34
291 ZMO VR 35524197 ZMO VR 2022 44,60
292 KOSIT a.s. 36205214 112211114 36,00
293 Fsk KŇAHINKA 37788493 01/2022 450,00
294 SOFT-GL, spol. s.r.o. 36182214 2208000901 276,00
295 NOMIland, s.r.o. 36174319 22302456 34,60
296 NOMIland, s.r.o. 36174319 22302455 887,00
297 KOVTEX, s.r.o. 36481891 2022014 64,93
298 RTVS, s.r.o. 36857432 09/2022 18,58
299 Ministerstvo vnútra 00151866 09/2022 21,85
300 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
301 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 186,00
302 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022267 120,00
303 Antolik, s.r.o. 50296523 220052 116,40
304 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 43,00
305 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3022408296 1012,80
306 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122007568 0,00
307 HR Stav, s.r.o. 46942637 1028386 300,00
308 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10220240 406,40
309 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 220203 107,44
310 Ing. Michal Dvorjak 33271887 21092022 600,00
311 Prodap s.r.o. 36490903 2022006 3.000,00
312 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2209012 47,60
313 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122007590 1.090,00
314 FE-DOP, s.r.o. 36251461 0120220225 6.670,22
315 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 1371127871 24,50
316 VODAPROFI, s.r.o. 47916770 220072 82,90
317 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220103 100,00
318 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 22200703 132,72
319 NOMIland, s.r.o. 36174319 52300569 42,00
320 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022015996 -64,43
321 VVS, a.s. 36570460 2500604930 566,68
322 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 7263000065 18,14
323 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 7263000066 19,57
324 HSV Trade, s.r.o. 47421932 2209033 33.720,00
325 Rastislav Rozkoš 41949102 9/2022 400,00
326 František Cauner-PREMEX 10662723 2022046 122,07
327 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 2205197200 26,40
328 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210398 196,40
329 RVC Prešov 31954120 49/2022 22,00
330 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 220493 48,72
331 EXPOL TRADE,s.r.o. 44404069 20220423 480,00
332 COOP Jednota, Vranov n/T, s.d. 31737200 310029522 520,00
333 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 2200428 38,40
334 EXPOL TRADE, s.r.o. 444040069 20220391 103,27
335 MOB Interier, s.r.o. 44948271 220703038 856,30
336 Ing. arch.Jozef Los-Chovanec 33269017 5/2022 3.000,00
337 RHG s.r.o. 47625741 2022110209 50,00
338 JuSTAV, s.r.o. 50215094 20220022 576,00
339 FE-DOP, s.r.o. 36251461 0120220230 9.854,50
340 ZMO VR 35524197 2100332674 77,44
341 Mgr. Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 220151 11,94
342 ATH-PO s.r.o. 52083900 220562 96,00
343 MV SR 30845572 9/7/14/0006/17 21,50
344 RTVS 36857432 8800332674 18,58
345 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622101 863,00
346 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622103 186,00
347 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122008408 0,00
348 ASKO-NÁBYTOK s.r.o. 35909790 2544777/4 265,80
349 KOVTEX s.r.o. 36481891 20220166 424,14
350 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 20220682 39,00
351 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022299 120,00
352 KOSIT a.s. 36205214 112212340 197,10
353 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 46,69
354 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220117 100,00
355 PP PROTECT s.r.o. 48039365 220554 82,80
356 POLLDY s.r.o. 46871403 20220010 226,85
357 Milan Husivarga-REMIX 41934831 03102022 161,75
358 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000722 286,19
359 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 220245 6,60
360 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 8122100042 34,80
361 RVC Prešov 31954120 54/2022 22,00
362 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220431 94,43
363 Mesto Hanušovce n/T 00332399 222,50
364 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 1571130456 19,60
365 OZÓN Hanušovce n/T 36450758 3026220364 421,19
366 Anton Cpin 35060395 2022018 1.191,82
367 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/9/2022 70,40
368 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2210710 0,00
369 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/9/2022 28,60
370 NOMIland s.r.o. 36174319 22303083 67,00
371 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022018383 73,40
372 preskoly.sk s.r.o. 51692881 522056848 72,00
373 KOSIT a.s. 36205214 112214762 111,60
374 Okresný súd Vranov n/T 00165981 11C/45/2022 99,50
375 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 6202254692 68,53
376 HR Stav, s.r.o. 46942637 1018220412 386,00
377 SAD Humenné,a.s., OZ Vranov n/T 36477508 029412 478,00
378 VVS, a.s. 36570460 9700099154 138,70
379 VTZ CONTROL s.r.o. 51926971 10220051 358,39
380 EL PRO KAN, s.r.o. 44104944 20220149 9.540,00
381 Milan Husivarga -REMIX 41934831 24102022 45,65
382 Javolko, s.r.o. 46426272 202210035 2.063,56
383 MAS Slanské vrchy - Topľa 42344344 26/10/2022 222,50
384 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3022415093 172,80
385 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 22067 64,35
386 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000822 94,17
387 IFOsoft,s.r.o. 31666108 221010022 18,00
388 KOVTEX s.r.o. 36481891 20220204 372,97
389 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 1159016155 83,95
390 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022331 120,00
391 MV SR 9/7/14/0006/17 21,85
392 RTVS 36857432 10/2022 18,50
393 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
394 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622103 186,00
395 LAMA energy, a.s. 45890935 08/2022 1.165,,73
396 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 20220761 24,60
397 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/102022 98,56
398 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/10/2022 40,04
399 POLLDY s.r.o. 46871403 20220015 518,14
400 Milan Husivarga - REMIX 41934831 31102022 159,07
401 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220131 100,00
402 BENEŠ a LÁT a.s. 25724304 2233100319 104,45
403 Mesto Hanušovce 00332399 2210040 30,73
404 J.S.SLOVAK TRADE s.r.o. 36516864 72022 120,00
405 TABELA s.r.o. 31636942 202292 762,00
406 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122009262 0,00
407 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 43,00
408 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 8122110034 34,80
409 MH LINE s.r.o. 51915804 20220215 300,00
410 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220479 211,23
411 JuSTAV s.r.o. 50215094 20220029 324,00
412 SOFT-GL, s.r.o. 36182214 2211001437 54,00
413 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 6826220189
414 EL PRO KAN s.r.o. 44104944 20220156 1.200,00
415 O2 s.r.o. 47259116 1521161537 29,50
416 ELGAS, s.r.o. 36314242 20220200018 140,28
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545
40407446

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Up Slovensko, s.r.o. 31396674 7101000268 790,74
002 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2021 45,40
003 ELGAS, k.s. 36314242 07086 10968,00
004 ELGAS, k.s. 36314242 07086 4320,00
005 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 2021310004 48,00
006 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655206 86,00
007 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655185 50,00
008 ALBI, s.r.o. 36008303 202101261 49,90
009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190054273 3,25
010 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 1248000707 140,00
011 LAMA energy a.s. 45890935 3190000109 497,86
012 SAD Humenné, a.s. 36477508 000812 39,83
013 SAD Humenné, a.s. 36477508 001912 478,00
014 LAMA energy a.s. 45890935 1280004402 -85,76
015 KOSIT a.s. 36205214 112015872 237,00
016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5042002325 16,39
017 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 6202104559 58,47
018 Peter Sabo 33275998 20210022 25,00
019 TOBI GROUP s.r.o. 43999085 012021 21713,90
020 Energo audit s.r.o. 50341120 210083 300,00
021 MCOM-NET s.r.o. 46642285 121000780 57,00
022 GEO VIVA s.r.o. 47068230 2021-001 600,00
023 EDISON SK s.r.o. 46694447 1681 27,00
024 KOMUNÁLMA poisťovňa, a.s. 31595545 6826220189 140,00
025 LAMA energy a.s. 45890935 3190000420 413,55
026 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2021023 85,00
027 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF210010 100,00
028 SLOVGRAM 17310598 2101506 38,40
029 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 FV21005 116,00
030 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210010 348,96
031 WebHouse, s.r.o. 36743852 2106808 28,66
032 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8277022451 35,99
033 ATH-PO Trdae s.r.o. 52083900 FV210016 219,60
034 Antolík, s.r.o. 50296523 FV210012 219,00
035 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1330630325 0,10
036 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8277177625 2,65
037 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20210016 20,00
038 KOSIT a.s. 36205214 112100396 209,40
039 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021017 25,00
040 TRIBE kom. spol. 31688101 F121008 187,97
041 TRIBE kom. spol. 31688101 F121003 163,65
042 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766360 FV20210095 62,00
043 COOP Jednota 31737200 510001821 6,81
044 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 162,59
045 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8019292601 31,26
046 Jozef Kočiško 30619319 2021019 86,78
047 Radoslav Sobota 50581201 2021000245 87,50
048 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
049 PLYNOSERVIS s.r.o. 36847160 026022021 166,80
050 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 2021310262 48,00
051 SKLO - KALI Vladimír Kaliňák 34509941 2021080 48,60
052 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021028 25,00
053 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 FV210023 38,40
054 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 51282658 20210020 25,00
055 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021036 25,00
056 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 121019831 370,74
057 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20210009 80,45
058 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2021055 85,00
059 Úrad pre regiláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 42355818 1910501156 1,28
060 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF210021 100,00
061 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021000756 232,25
062 ELGAS, s.r.o. 36314242 2020017815 562,98
063 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 40,99
064 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1480696793 13,57
065 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021049 25,00
066 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 1,79
067 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 2100322 42,24
068 Okresný súd Banská Bystrica 7543056373 16,50
069 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3036210060 215,07
070 GEO VIVA s.r.o. 47068230 2021013 180,00
071 GEO VIVA s.r.o. 47068230 2021011 600,00
072 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000121 104,71
073 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 270221 73,99
074 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20210002 217,53
075 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/2/21 11,10
076 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/02/21 47,36
077 LunaS, spol. s r.o. 364555199 2021050 25,00
078 Radoslav Sobota 50581201 2021000489 195,00
079 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2500269891 478,17
080 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
081 KOSIT a.s. 36205214 112102283 105,00
082 EL PRO KAN, s.r.o. 44104944 20210019 420,00
083 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 210100044 43,04
084 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 31731988 20210207 137,10
085 RJ Trading, s.r.o. 46992359 VP21055 858,35
086 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021056 25,00
087 ALFI Corp. s.r.o. 28587855 331103204 81,60
088 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 FV21013 75,00
089 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700042505 114,43
090 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20210236 12,60
091 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021058 25,00
092 Slovenská komora učiteľov 42179980 ZAL12021068 25,00
093 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV202100 192,09
094 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV210106 96,00
095 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2021094 85,00
096 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8280711705 36,13
097 7P s.r.o. 31722709 11094 78,96
098 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 121029174 810,74
099 LAMA energy a.s. 45890935 1220000256 413,55
100 LAMA energy a.s. 45890935 1220000256 413,55
101 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF210034 100,00
102  PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV210161 82,80
103 Peter Petrík - Geodetické práce 44199236 04032021 350,00
104 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021078 25,00
105 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1400714685 17,50
106 eleva s.r.o. 48218090 2117051 234,00
107 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000221 133,66
108 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000321 81,44
109 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20210025 538,22
110 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/3/21 22,80
111 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/03/21 97,28
112 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 08042021 176,19
113 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201922969 56,82
114 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210095 373,07
115 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 31718990 210100136 59,76
116 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021077 25,00
117 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10210119 244,40
118 SAD Humenné, a.s. 36477508 011112 478,00
119 KOSIT a.s. 36205214 112103977 113,70
120 EDISON SK s.r.o. 46694447 1703 13,10
121 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 4419007417 188,63
122 Michal Kaňuk K-Wood 40551571 20210001 300,00
123 Radoslav Sobota 50581201 2021000774 60,00
124 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 FV21017 37,00
125 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021002410 40,28
126 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021002222 9,00
127 Jozef Kočiško 30619319 2021073 931,50
128 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 449,00
129 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 2104037 322,32
130 webex digital s.r.o. 48329461 21zf1282 126,40
131 webex digital s.r.o. 48329461 21zf1281 60,00
132 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021083 25,00
133 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021085 25,00
134 FS Oblík 50140841 2021 500,00
135 Elgas, s.r.o. 36314242 2021002410 40,28
136 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210060 107,12
137 AITEC, s.r.o. 43829171 121210105 197,78
138 ABECEDU, a.s. 51724561 22210208 117,60
139 AXDATA, s.r.o. 36508411 2129093 119,30
140 AQUASPIŠ, s.r.o. 46321942 2021131 85,00
141 ABECEDU, a.s. 51724561 22210217 19,50
142 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8282557306 36,28
143 AXDATA, s.r.o. 36508411 212058 1381,00
144 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 330000041 128,87
145 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210038 310,99
146 Milan Husivarga - REMIX 41934831 06055021 161,98
147 Školská jedáleň 20421 20,10
148 Školská jedáleň 10421 85,76
149 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210048 100,00
150 TOMKAT, s.r.o. 36505561 210697 140,05
151 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1410733855 17,50
152 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 210129 40,80
153 KOSIT, a.s. 36205214 112104774 233,10
154 Komunálna poisťovňa 31595545 6821464635 109,44
155 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210145 489,16
156 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 210078 45,26
157 ROD Ďurďoš 00209201 502021 600,00
158 Peter Fejér-PETINA 34903046 1152021 70,00
159 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210224 110,00
160 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. 44602731 2100156 865,20
161 TRIBE com. spol. 31688101 121021 36,77
162 Obec Petrovce 00332674 022021 162,64
163 Obec Petrovce 00332674 032021 81,32
164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 36,06
165 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210048 400,55
166 Mesto Hanušovce 00332399 2105041 29,32
167 Joe Laughter s.r.o. 48121584 20210013 150,00
168 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210205 307,52
169 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 2101078 52,80
170 LIM PO, s.r.o. 36498980 20210292 98,00
171 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210061 100,00
172 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1490787445 17,50
173 Slovenská pošta, a.s. 36631124 23/06/2021 7,20
174 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700052020 136,92
175 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 210120 33,49
176 LunaS, s.r.o. 36455199 2021115 280,70
177 RVC Michalovce 35532882 235,00
178 DH fire safety, s.r.o. 50910612 20210016 891,16
179 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 20210487 32,05
180 MPBAU SK,s.r.o. 50629093 0192021 308,40
181 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210121 131,06
182 Jozef Fejerčák - FEJPOL 32921314 2210507 22019,38
183 JuSTAV, s.r.o. 50215094 20210011 1243,20
184 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 210299 96,00
185 Jozef Špirko - Projektant 52752194 20210020 1750,00
186 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 36,20
187 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2021202 85,00
188 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000621 263,11
189 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210052 387,56
190 PP Protect, s.r.o. 48039365 210370 82,80
191 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1510758011 17,50
192 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210274 330,92
193 eleva, s.r.o. 48218090 2117150 234,00
194 Judr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 210074 100,00
195 ARENA service, s.r.o. 51792613 1672021 52,00
196 IGNITE, s.r.o. 47471921 202108 210,00
197 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 21031 81,00
198 Mesto Hanušovce n/T 00332399 2107020 27,28
199 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31361161 9121002128 249,00
200 Milan Husivarga - REMIX 41934831 31062021 234,34
201 Školská jedáleň pri MŠ 1/06/21 98,56
202 Školská jedáleň pri MŠ 2/06/21 23,10
203 ALFI corp., s.r.o. 28587855 331103204 81,60
204 LIM PO, s.r.o. 36498980 20210347 24,90
205 CANIS SAFETY, a.s. 47998156 60/2021/759 55,79
206 STOF, s.r.o. 52786021 202100019 100,00
207 SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T 36477508 020312 478,00
208 webex advertising, s.r.o. 50453122 210173 384,00
209 VODA PROFI, s.r.o. 47916770 210049 308,23
210 SOZA 00178454 2211102662 20,40
211 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210048 400,55
212 PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM,s.r.o. 46996737 2021119 300,00
213 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 20210564 29,30
214 KOSIT, a.s. 36205214 112109581 119,40
215 HRUSINO,s.r.o. 53759346 0192021 308,10
216 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210142 31,05
217 ŠEVT, a.s. 31331131 1212206654 14,95
218 AGRO BILLY, s.r.o. 44116578 210732 2916,00
219 MICHAL BALOG - MIBAL 14437066 202103 480,00
220 SROF, s.r.o. 52786021 202100022 250,00
221 Mesto Hanušovce 00332399 2107030 61,46
222 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 40,99
223 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021236 85,00
224 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 121056292 670,74
225 Autoservis Raster, s.r.o. 51145839 202100153 990,00
226 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210233 383,20
227 Judr. Beáta Krausová, advokát 36151475 210088 100,00
228 LAMA energy, a.s. 45890935 3190002052 413,55
229 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 210209 115,70
230 ZABAVKA, s.r.o. 52572285 20210025 150,00
231 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1350751824 17,55
232 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210347 127,87
233 FLORIAN, s.r.o. 36427969 20210088 1925,00
234 Fsk Jána Lazoríka 52416917 20210001 1050,00
235 LunaS, s.r.o. 36455199 2021147 650,00
236 LM-FIRESTORE, s.r.o. 47791110 2021046 324,00
237 TLM Trans, s.r.o. 48126136 7210031 120,00
238 POLLDY, s.r.o. 46871403 210015 100,00
239 MUTTON, s.r.o. 36656020 202101883 45,00
240 FLORIAN, s.r.o. 36427969 20210102 192,00
241 Mesto Hanušovce 00332399 2108028 110,24
242 Mgr. Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 210124 24,87
243 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 21043 22,45
244 Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o.  36418404 2021007637 203,81
245 VVS, a.s. 36570460 9700059291 136,92
246 ŠEVT, a.s. 31331131 2212206326 14,95
247 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210160 39,46
248 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210101 100,00
249 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210275 111,40
250 LAMA energy, a.s. 45890935 3190002315 413,55
251 Aqua Spiš plus,s.r.o. 46321942 2021267 85,00
252 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 35,99
253 Energoaudit, s.r.o. 50341120 210704 255,29
254 preskoly.sk, s.r.o. 51692881 F521015361 58,14
255 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1440843083 19,75
256 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210376 237,84
257 KOSIT, a.s. 36205214 112111518 232,80
258 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 FV210225 71,40
259 VVS, a.s. 36570460 2500389393 499,10
260 ELGAS, s.r.o. 2021012688 -346,71
261 NOMIland, s.r.o. 36174319 52201030 44,20
262 UNIQA pojišťovňa, a.s. 49240480 7263000066 19,57
263 UNIQA pojišťovňa, a.s. 49240480 7263000065 18,14
264 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 121068083 690,74
265 PP PROTECT, s.r.o. 48039365 FV210574 82,80
266 ATH-PO Trade, s.r.o. 52083900 FV210461 96,00
267 Judr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF210116 100,00
268 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210308 383,20
269 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021301 120,00
270 Ján Vancák 35341386 210093 477,60
271 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 6823733122 239,86
272 eleva s.r.o. 48218090 2117231 234,00
273 AXDATA, s.r.o. 36508411 213727 95,00
274 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 36,97
275 LAMA energy a.s. 45890935 3190002575 413,55
276 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210183 378,95
277 Ing. Milan Horňak - GEODEO 34819053 7/2021 185,00
278 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210419 103,01
279 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210064 539,84
280 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000721 119,64
281 Milan Husivarga - REMIX 41934831 06102021 143,82
282 Školská jedáleň pri MŠ 1/09/21 90,88
283 Školská jedáleň pri MŠ 2/09/21 21,30
284 TOMKAT, s.r.o. 36505561 211832 83,78
285 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 5921024667 26,40
286 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210330 383,20
287 7P, s.r.o. 31722709 11188 180,72
288 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6823733122 57,07
289 VIMAX group, s.r.o. 44129475 210032 310,14
290 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 210270 36,47
291 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 1320824877 17,60
292 elgas,s.r.o. 36314242 -268,48
293 Obec Petrovce 00332674 150,00
294 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 0421100074 0,00
295 STOF s.r.o. 52786021 2021000029 150,00
296 VVS, a.s. 36570460 9700063750 114,43
297 SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T 36477508 029712 478,00
298 KOSIT, a.s. 36205214 112113782 136,50
299 TOBI GROUP, s.r.o. 43999085 302021 600,00
300 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 4607006534 192,34
301 TOBIGROUP, s.r.o. 43999085 292021 35785,98
302 VVS, a.s. 36570460 9700065166 114,43
303 STOF, s.r.o. 52786021 202100033 200,00
304 MCOM-NET s.r.o. 46642285 121008486 0,00
305 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210485 257,45
306 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8293645267 42,54
307 LAMA energy, a.s. 45890935 3190002840 413,55
308 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210130 100,00
309 ADYTON, s.r.o. 46617795 21005 11772,50
310 Milan Husivarga - REMIX 41934831 28102021 158,85
311 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000821 66,94
312 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20210067 585,10
313 Školská jedáleň pri MŠ 1/10/21 81,92
314 Školská jedáleň pri MŠ 2/10/21 19,20
315 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021330 120,00
316
317 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 20210061 60,00
318 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210212 30,40
319 Komunálna poisťovňa 31595545 6826220189 154,00
320 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021017083 -181,59
321 O2Slovakia, s.r.o. 35848863 1560855897 17,57
322 RVC Prešov 31954120 181121 22,00
323 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202156169 235,03
324 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 210295 218,74
325 LD Home, s.r.o. 50172409 032021 2491,36
326 Peter Vološin 47882247 20210218 125,04
327 SZPB, OO VT 00740406 001/2021 88,20
328 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 20210862 11,50
329 ZMOS 00584614 80,37
330 COOP Jednota, VT, SD 31737200 310038021 400,00
331 TOMKAT, s.r.o. 36505561 212130 1006,57
332 KOSIT, a.s. 36205214 112115573 232,50
333 Tribe kom. spol.  31688101 121085 124,56
334 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 121080691 86,74
335 KOSIT, a.s. 36205214 112109581 119,40
336 GAS Famila,s.r.o. 31691552 2110690 0,00
337 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210068 201,40
338 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210228 199,52
339 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210229 370,20
340 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000921 38,76
341 TOMKAT, s.r.o. 36505561 212287 597,48
342 Milan Husivarga - REMIX 41934831 31112021 140,11
343 Školská jedáleň pri MŠ 1/11/21 93,44
344 Školská jedáleň pri MŠ 2/11/21 21,90
345 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021361 120,00
346 Komunálna poisťovňa 31595545 1159016155 83,95
347 MCOM-NET s.r.o. 46642285 121009304 76,00
348 Audit Consult CD, s.r.o. 36456471 210070 900,00
349 Slovak Telekom, s.r.o. 35763469 8295499367 38,34
350 Expol Trade, s.r.o. 44404069 20210069 359,44
351 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010210184 576,00
352 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010210183 264,00
353 Petrec Slovakia, s.r.o. 52576841 210335 2,40
354 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 6820435779 1393,07
355 Expol Trade, s.r.o. 44404069 20210488 763,50
356 Samuel Verčimák 52485803 3000006 23.018,46
357 IGNITE, s.r.o. 47471921 202120 210,00
358 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2112020 15,60
359 PP PROTECT, s.r.o. 48039365 210759 82,80
360 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210143 100,00
361 LAMA energy, a.s. 45890935 3190003102 413,55
362 MiniM, s.r.o. 36270253 3111001797 384,72
363 Hydroing, s.r.o. 52756726 20210290 942,00
364 TRIBE kom. spol 31688101 121101 171,12
365 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210526 185,40
366 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1420884444 17,91
367 EKOTEC, spol s.r.o. 00687022 21kdi01494 174,00
368 LunaS, spol s.r.o. 36455199 210125 155,16
369 AXDATA, s.r.o. 36508411 215225 646,46
370 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822766897 41,86
371 LAMA energy, a.s. 45890935 1220000256
372 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 8060039351 20,90
373 RVC Prešov 31954120 15/12/2021 22,00
374 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021018596 -162,04
375 PcProfi, s.r.o. 44685173 213411 120,00
376 DAVIN, s.r.o. 47588349 10210023 282,00
377 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 221172 377,06
378 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 221171 163,86
379 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 221170 186,62
380 Ledum Kamara SK, s.r.o. 48158836 6202166807 20,90
381 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210510 350,00
382 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210511 850,00
383 NOMIland, s.r.o. 36174319 22208912 723,30
384 Hravá škôlka, s.r.o. 47802278 112112733 195,93
385 Marek Paľa - nákladná doprava 37655621 10210398 196,40
386 KOVTEX s.r.o. 36481891 20210244 133,12
387 UNIQA, s.r.o. 49240480 8711669022 109,10
388 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001021 111,38
389 Milan Husivarga - REMIX 41934831 28122021 82,61
390 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210070 173,14
391 Školská jedáleň pri MŠ 2/12/2021 13,50
392 Školská jedáleň pri MŠ 1/12/2021 57,60
393 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 20210991 12,75
394 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 6202097682 20,90
395 VSD, a.s. 36599361 7112124451 1.752,00
396 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 210369 45,75
397 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 210368 51,84
398 J.S.SLOVAK TRADE s.r.o. 36516864 12022 160,00
399 LunaS, s.r.o. 36455199 2021264 50,40
400 ATH-PO Trade, s.r.o. 52083900 210688 96,00
401 JUDr. Beáta Krausová 36151475 210156 100,00
402 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021395 120,00
403 eleva, s.r.o. 48218090 2117319 234,00
404 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 37,99
405 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210571 283,34
406 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 1520928017 17,50
407 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2203/2021 66,28
408 ANNA KRIŠTANOVÁ-EKOLOGICKÉ SLUŽBY 34897895 2021501 355,20
Por. číslo Odberateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 012021 500,00
50766350

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

ELGAS, k.s. 36314242 0708620073 5088,00
002 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2020 45,70
003 ELGAS, k.s. 36314242 0708620031 7944,00
004 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb 42355818 1910501156 1,92
005 Ticket Service, s.r.o. 52005551 770323312 808,20

006

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655206 86,00

007

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655185 50,00
008 LAMA energy a.s. 45890935 3190000107 654,67
009 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202000883 18,46
010 ELGAS, k.s. 36314242 2019018608 -702,61
011 ELGAS, k.s. 36314242 2019017113 602,50
012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041901910 32,57
013 LAMA energy a.s. 45890935 1280003894 -2471,07
014 SAD Humenné, a.s. 36477508 000912 39,83
015 SAD Humenné, a.s. 36477508 002012 478,00
016 KOSIT a.s. 36205214 111914175 234,90
017 SOZA 00178454 2201101531 20,40
018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8249592099 29,99
019 JADOZ s.r.o. 50297465 200121 4260,00
020 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 1510002851 26,40
021 eleva s.r.o. 48218090 1917176 234,00
022 eleva s.r.o. 48218090 1917195 -234,00
023 PEhAES, a.s. 00155764 1520002  71420,00
024 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200016 251,20
025 Aquq Spiš plus s.r.o. 46321942 2020022 85,00
026 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200011 100,00
027 LAMA energy a.s. 45890935 3190000414 494,18
028 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 050220 131,01
029 Renáta Verčimáková 45393605 202001003 176,64
030 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000120 167,04
031 WebHouse, s.r.o. 36743852 2005731 28,66
032 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 6042531120 826,72
033 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5022000077 165,00
034 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVZEL20200001 133,91
035 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/1/20 89,60
036 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/1/20 11,90
037 Baribal s.r.o. 44984740 220200035 166,10
038 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1540407482 15,00
039 Spectrocorp s.r.o. 47038454 022004 180,00
040 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190050702 6,50
041 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
042 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200047 1512,26
043 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 202000461 205,97
044 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 30,40
045 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 162,59
046 KATIS s.r.o. 36596086 2020160049 811,20
047 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV200007 299,84
048 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200024 195,00
049 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. 36670901 202000193 252,00
050 ELGAS, k.s. 36314242 2020000561 644,98
051 Jozef Kočiško 30619319 2020038 18,30
052 PLYNOSERVIS s.r.o. 36847160 033022020 225,60
053 TRIBE kom. spol. 31688101 F120004 7,80
054 Viera Pechová 33926964 32000040 195,00
055 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200029 283,60
056 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200008 118,44
057 UMP SK, s.r.o. 36576875 2200300004 44,00
058 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV200389 22,80
059 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA32000698 21,00
060 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2010103 8,30
061 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454484 3300000220 135,26
062 Renáta Verčimáková 45393605 202002001 91,54
063 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/2/20 9,86
064 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/1/20 74,28
065 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT2020000 204,02
066 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200079 251,20
067 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020056 85,00
068 LAMA energy a.s. 45890935 3190000704 494,18
069 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 38151475 VF200023 100,00
070 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200095 234,88
071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8254063186 32,06
072 7P s.r.o. 31722709 1098 74,16
073 BYTERM VT, s.r.o. 36514233 010200069 183,16
074 EKOPRIM, s.r.o. 31710115 FVD/2002071 303,82
075 ASIO-SK s.r.o. 36368075 91920/263 1977,60
076 Milan Husivarga - Mäso údeniny 41934831 280220 29,32
077 Milan Husivarga - Mäso údeniny 115,92
078 Ing. Milan Horňak - GEODEO 34819053 1/2020 450,00
079 ŠEVT a.s. 31331131 1202201538 7,30
080 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1350322421 5,66
081 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2003033 23,80
082 KOSIT a.s. 2020061461 112002213 227,10
083 ELGAS, k.s. 36314242 2020002057 441,87
084 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2500065708 412,09
085 Vladimír Gajdoš 35058781 3 1600,00
086 Spoločný stavebný úrad Hanušovce nad Topľou 00332399 00332674 102,50
087 Farma Straka s.r.o. 46233971 2020047 292,58
088 PEhAES, a.s. 00155764 1520007 2400,00
089 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700009920 159,41
090 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200055 26,95
091 Energoaudit s.r.o. 50341120 200157 71,82
092 SLOVGRAM 17310598 2004625 38,40
093 Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 42344344 116 449,00
094 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV200590 54,28
095 Perfect Dot s.r.o. 36671517 2001 9574,20
096 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020086 85,00
097 Ing. Renata Gulová 45448230 20200304 400,00
098 AGROBON Bojná, s.r.o. 36554545 2020092 22,80
099 eleva s.r.o. 48218090 2017055 234,00
100 LAMA energy a.s. 45890935 3190000988 494,18
101 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200068 96,00
102 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200037 100,00
103 PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV200084 82,80
104 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200213 230,47
105 Spectrocorp s.r.o. 47038454 042009 24,00
106 7P s.r.o. 31722709 1192 250,69
107 Drahoslav Beňo 34326600 2020003 450,43
108 Drahoslav Beňo 34326600 2020002 503,42
109 EKOPRIM, s.r.o. 31710115 FVD/2003148 277,56
110 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 09042020 8,58
111 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000320 106,89
112 Renáta Verčimáková 45393605 202003003 17,79
113 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3/2/20 3,74
114 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3/1/20 28,16
115 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 OF2020/049 500,00
116 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 280220 29,32
117 GEOMAT Slovakia s.r.o. 45308012 131200654 134,98
118 ELGAS. k.s. 36314242 2020004321 668,84
119 KOSIT a.s. 36205214 112002996 360,30
120 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8256329088 32,99
121 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8257478282 37,29
122 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 40110523 57,60
123 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 40110665 -18,00
124 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 31718990 200100138 59,76
125 ELGAS. k.s. 36314242 2020003835 272,86
126 SAD Humenné, a.s. 36477508 014112 478,00
127 Ticket Service, s.r.o. 52005551 770351630 607,50
128 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200241 345,09
129 inspel, s.r.o. 52500993 20007 488,70
130 STAVOPROJEKT, s.r.o. 31705286 2020075 900,00
131 COOP Jednota Vranov n.T. s.d. 31737200 22020 25,08
132 Obec Petrovce 00332674 42020 76,76
133 Základná škola Petrovce 00332674 32020 153,52
134 Ing. Michal Balog - MIBAL 14437066 5/2020 46,36 
135 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020120 85,00
136 Ticket Services, s.r.o. 52005551 770351630 607,50
137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8259755025 20,00
138 Obec Petrovce, Bytový dom 00332674 12020 305,52
139 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200050 100,00
140 29 Teaam s.r.o. 50663640 FV200079 200,00
141 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2005017 114,14
142 LAMA energy a.s. 45890935 3190001313 494,18
143 TANOT s.r.o. 50778200 3/2020 60,00
144 Ing. Horňak Milan 34819053 3/2020 260,00
145 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1540479506 0,04
146 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8258602613 34,00
147 ELGAS, k.s. 36314242 2020005802 100,18
148 Bau Trades, s.r.o. 44972431 2020008 360,00
149 KOSIT a.s. 36205214 112004405 122,70
150 Drahoslav Beňo 34326600 2020007 111,74
151 Folklórny súbor Oblík 50140841 0012020 120,00
152 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700015034 155,23
153 Pharittaz s.r.o. 51859661 20200014 175,60
154 Stavebníctvo Jakubašek s.r.o. 50684736 2020094 1860,00
155 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 1200002771 198,50
156 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV2020010 131,48
157 LAMA energy a.s. 45890935 3190001606 494,18
158 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020152 85,00
159 Javolko, s.r.o. 46426272 20200899 170,90
160 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200062 100,00
161 Vladimír Kručay 44653191 06420 100,00
162 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200330 343,90
163 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 0332674 440,00
164 Znalec Ing. Bibiána Mrázová 09/2020 187,47
165 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 210000350 284,45
166 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8262274900 33,90
167 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV201082 13,28
168 Znalec Ing. František Kačmár 33/2020 120,00
169 KOSIT a.s. 36205214 112005763 255,60
170 ELGAS, k.s. 36314242 2020006882 74,22
171 Jaroslav Kačmár - HasPO 34896465 IK05852020 55,11
172 ASCApplied Software Consultants, s.r.o. 31361161 91-20-001598 229,00
173 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8262124964 35,99
174 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5920001882 26,40
175 AITEC s.r.o. 43829171 1212002500 25,85
176 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 2004628 23,90
177 AITEC s.r.o. 43829171 1212002501 274,56
178 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2277712 7,00
179 ARENA service s.r.o. 51792613 962020 590,00
180 TORNADONET SK s.r.o. 17022329 32001548 54,90
181 Mgr. Júlia Lkáčová - JuliArt 43165966 FV200068 45,65
182 Súkromná osoba (kúpna zmluva) - - 4830,00
183 VIMAX group, s.r.o. 44129475 FV152020 45,00
184 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2006027 95,80
185 Alza.cz a.s. 27082440 5201242724 245,49
186 Úrad vlády SR 00151513 1788802018 1093,27
187 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700018134 156,62
188 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202028874 53,92
189 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 20202887 42,96
190 RVC Košice 31268650 0332674 142,00
191 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV201295 12,00
192 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20200507 24,90
193 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 120062334 890,74
194 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 200630154 29,00
195 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200242 96,00
196 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200126 106,68
197 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200364 847,89
198 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 210000397 25,57
199 LAMA energy a.s. 45890935 3190001884 494,18
200 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020185 85,00
201 PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV200394 82,80
202 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020092 256,56
203 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 4/2/20 16,49
204 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 4/1/20 124,16
205 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 01072020 187,77
206 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000420 213,97
207 Renáta Verčimáková 45393605 202006003 124,63
208 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200223 135,40
209 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200075 100,00
210 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8264161474 21,19
211 ŠEVT a.s. 31331131 1202205007 29,05
212 KOSIT a.s. 36205214 112007052 356,70
213 eleva s.r.o. 48218090 2017106 234,00
214 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 202042486 29,00
215 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2010302 12,64
216 FLORIAN, s.r.o. 36427969 OFPO20200067 1219,40
217 ELGAS, k.s. 36314242 2020007992 228,54
218 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8264008310 35,99
219 TANOT s.r.o. 50778200 20200080 60,00
220 SAD Humenné, a.s. 36477508 024512 478,00
221 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700021576 86,71
222 Spectrocorp s.r.o. 47038454 072018 100,80
223 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020218 85,00
224 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200151 11,01
225 CSM-STAV s.r.o. 36206016 200701 13980,00
226 EL PRO KAN, s.r.o. 44104944 20200059 3600,00
227 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV201529 56,90
228 ELAZ s.r.o. 47418044 FV200155 2265,92
229 FEREX, s.r.o. 17682258 20200870 1260,00
230 ARENA service s.r.o. 51792613 1402020 96,00
231 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8265871647 41,13
232 Lama Energy a.s. 45890935 3190002171 494,18
233 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200088 100,00
234 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190051657 6,50
235 EDISON SK s.r.o. 46694447 17,80
236 EDISON SK s.r.o. 46694447 453 60,00
237 Mgr. Júlia Lukáčová - JuliArt 43165966 FV200093 22,44
238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8266024296 20,00
239 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200462 152,74
240 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1480515928 4,86
241 Jozef Kočiško 30619319 2020246 37,92
242 KOSIT a.s. 36205214 112008471 226,50
243 ELGAS, k.s. 36314242 2020009457 154,06
244 FEREX, s.r.o. 17682258 20200955 2100,00
245 EMI - Sabinov s.r.o. 46726608 20200664 118,80
246 ŠEVT a.s. 31331131 2202207511 11,46
247 NEKO, spol. s r.o. 17147492 2008106 500,40
248 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200182 54,50
249 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200181 108,45
250 ALKA SK, s.r.o. 47404825 20201835 183,06
251 MIVALT s.r.o. 28262239 20011128 566,28
252 Spetrocorp s.r.o. 47038454 082020 242,40
253 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200101 100,00
254 LAMA energy a.s. 45890935 3190002451 494,18
255 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020251 85,00
256 INKOL s.r.o. 47480238 2020079 1208,21
257 ELAZ s.r.o. 47418044 FV200171 1093,44
258 Javolko, s.r.o. 202008049 46426272 777,75
259 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200518 405,38
260 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2008038 24,96
261 Siettex s.r.o. 44189192 FA20200253 60,00
262 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 7001068478 1050,74
263 RVC Prešov 31954120 283009 229,00
264 RVC Prešov 31954120 1809 20,00
265 VOLGA - DPS, s.r.o. 47941162 202010 706,56
266 VOLGA - DPS, s.r.o. 47941162 202009 5378,88
267 SPORTIKA GROUP s.r.o. 47609338 220200157 200,00
268 SUPER EXPRES, s.r.o. 45969582 20200382 276,00
269 O.K. s.r.o. 36590321 244/09/2020 461,28
270 STAVTEK s.r.o. 50159381 2020007 585,00
271 ELAZ s.r.o. 47418044 FV200172 185,69
272 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8267873286 20,00
273 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2500176749 558,00
274 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 19,57
275 ELGAS. k.s. 36314242 2020011043 175,63
276 NOMIland, s.r.o. 36174319 52100079 39,24
277 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8267718904 48,46
278 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV200050 18,59
279 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 18,14
280 O2 Slovakia. s.r.o. 35848863 1330499347 4,00
281 Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO 47880775 10200104 2168,06
282 CANIS SAFETY a.s. 47998156 60/2020/773 92,99
283 FEREX, s.r.o. 17682258 20201055 2583,00
284 Balkar s.r.o. 44441576 0000037 1297,20
285 JOCHMAN s.r.o. 46958053 20810035 467,39
286 KOSIT a.s. 36205214 112010187 358,80
287 KLIVENT s.r.o. 45259046 K2020/01/447 468,67
288 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 9000373727 120,00
289 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200211 176,60
290 PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV200594 82,80
291 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700028336 156,62
292 LAMA energy a.s. 45890935 3190002734 494,18
293 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020283 85,00
294 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200114 100,00
295 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200549 442,21
296 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 210000645 16,90
297 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV202003 223,30
298 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1330525150 4,00
299 UNIQA poisťovňa, a.s. 36631124 4607006534 192,34
300 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200423 96,00
301 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8269550934 36,94
302 V-NÁRADIE, s.r.o. 36758736 F2020055 64,80
303 ELGAS, k.s. 36314242 2020013123 225,13
304 Energo audit s.r.o. 50341120 200467 84,60
305 FLORIAN, s.r.o. 36427969 20203430 69,70
306 ELAZ s.r.o. 47418044 FV200166 242,74
307 EKOPRIM istota stavby, s.r.o. 50812068 FVP2202021073 490,01
308 eleva s.r.o. 48218090 2017188 234,00
309 INKOL s.r.o. 47480238 2020094 103,07
310 Marcela Bakaľárová - BALKAR 35344261 0000006 1700,00
311 GAS Família, s.r.o. Stará Ľubovňa 31691552 2010407 4,56
312 GAS Família, s.r.o. Stará Ľubovňa 31691552 2001211 5,41
313 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 20408 484,80
314 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. 31592503 2006667900 26,40
315 MK hlas s.r.o. 45352305 2010037 10,80
316 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 FV200213 69,60
317 SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T 36477508 035712 478,00
318 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 31731988 20200591 137,10
319 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700029573 156,62
320 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200383 225,20
321 DANIMANI s.r.o. 52018016 27548 100,60
322 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2010030 23,80
323 KOSIT a.s. 36205214 112011536 237,60
324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8269721974 20,00
325 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202043792 17,52
326 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 120102370 830,74
327 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0420100346 26,40
328 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200630 385,93
329 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020319 85,00
330 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200231 118,41
331 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200230 63,06
332 TANOT s.r.o. 50778200 20200115 60,00
333 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV202284 91,66
334 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200128 100,00
335 LAMA energy a.s. 45890935 3190003014 494,18
336 Antolik, s.r.o. 50296523 FV200065 93,54
337 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8271585320 20,29
338 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020214 60,00
339 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 FV200241 35,00
340 Peter Sabo 33275998 20200340 50,00
341 NOVÁ PRÁCA, s.r.o. 35733594 3720321 191,39
342 RÚVZ Vranov nad Topľou 17335787 1364204000 150,00
343 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8271430625 36,11
344 ADYTON s.r.o. 46617795 2020005 10000,00
345 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20200010 113,64
346 Renáta Verčimáková 45393605 202010003 153,25
347 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 041120 162,47
348 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 02/10/20 27,60
349 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/10/20  117,76
350 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1340549308 4,00
351 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8271585320 20,29
352 ELGAS, k.s. 36314242 2020014176 250,58
353 29 Teaam s.r.o. 50663640 FV200168 200,00
354 ANOSE s.r.o. 50977300 407/2020 22,00
355 Peter Sabo 33275998 20200389 65,00
356 Okresný súd Vranov nad Topľou 2026667937 94,00
357 ELGAS, k.s. 36314242 2020015146 -104,39
358 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2700017221 -1,61
359 Martin Švorc 52114198 20200002 166,80
360 MCOM-NET s.r.o. 46642285 120008868 593,00
361 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 310038320 400,00
362 Ing. Horňak Milan 34819053 6/2020 260,00
363 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200275 156,55
364 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020354 85,00
365 JuSTAV s.r.o. 50215094 20200031 600,00
366 O.K. s.r.o. 36590321 244/09/2020 461,28
367 O.K. s.r.o. 36590321 273/DOB.10/2020 -461,28
368 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010200202 576,00
369 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200141 100,00
370 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 1595545 6818427470 205,40
371 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020247 43,51
372 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 220103 415,10
373 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 220102 166,39
374 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 220101 160,72
375 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020246 172,37
376 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT202200014 256,59
377 MCOM-NET s.r.o. 46642285 120009448 76,00
378 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8273293159 47,20
379 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200693 292,66
380 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 200082 900,00
381 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020246 172,37
382 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020247 43,51
383 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 2000532 9354,00
384 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 081220 143,75
385 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20200011 417,06
386 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000720 199,56
387 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 11/20/2 20,70
388 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 11/202/1 88,32
389 Renáta Verčimáková 45393605 202011003 13,66
390 Renáta Verčimáková 45393605 202011004 33,81
391 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1540658690 4,12
392 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8273445695 20,00
393 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6823733122 60,07
394 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5920026632 165,00
395 WebHouse, s.r.o. 36743852 620078080 14,28
396 AXA pojišťovna a.s. 36857521 8711669022 95,10
397 PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV200822 82,80
398 TRIBE kom. spol. 31688101 F12084 159,84
399 Jozef Kočiško 30619319 2020328 68,90
400 Baribal s.r.o. 44984740 220200528 384,80
401 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 200478 108,20
402 KOSIT a.s. 36205214 112014126 236,10
403 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6820435779 1393,07
404 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822766897 41,86
405 WebHouse, s.r.o. 36743852 2055350 14,28
406 J. S. SLOVAK TRADE s.r.o. 36516864 22020 296,00
407 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200631 96,00
408 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 3620302635 678,00
409 RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065 FV2020215 8290,80
410 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20200985 18,50
411 Slovenská pošta, a.s. 36631124 3277712 12,30
412 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2204/2020 46,24
413 IŠka s.r.o. 50378171 FV200112 149,00
414 INPROST s.r.o. 31363091 17254111 93,60
415 Renáta Verčimáková 45393605 202012003 134,09
416 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000820 307,78
417 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 12/2/20 17,10
418 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 12/1/2020 72,96
419 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200478 135,40
420 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700035907 159,41
421 EKOMOS s.r.o. 31662340 20000149 156,00
422 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV2020030 478,46
423 ELGAS, k.s. 36314242 2020016095 409,47
424 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 221220 136,49
425 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 9000385183 56,16
426 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020386 85,00
427 IGNITE, s.r.o. 47471921 202043 200,00
428 Ing. Michal Dvorjak 33271887 20201204 400,00
429 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8275161637  36,06
430 Anna Krištanová - ekologické služby 34897895 2020358 278,40
431 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200742 616,48
432 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1520630904 4,00
433 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200154 100,00
434 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35763469 20,00
435 eleva s.r.o. 48218090 2017259 234,00
436 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVZEL20200521 31,43

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2221/2018 46,24
002 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2019 44,90
003 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822766897 41,86
004 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
005 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 162,59

006

Ticket Services, s.r.o. 52005551 770250849 783,62

007

Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 12/18/1 71,68
008 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 12/18/2 9,52
009 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001118 136,01
010 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 53 116,94
011 Renáta Verčimáková 45393605 19122018/3 53,22
012 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180019 30,93
013 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655206 86,00
014 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655185 50,00
015 LAMA energy  a.s. 45890935 3190000137 712,74
016 MV SR 7060101421 7060101421 21,85
017 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 00332674 58,37
018 ELGAS, k.s. 36314242 07086-1 4824,00
019 ELGAS, k.s. 36314242 07086-2 7884,00
020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 5041801126 0332674 14,90
021 Ing. Františer Kačmár - 62019 180,00
022 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10190009 359,20
023 SAD Humenné, a.s. 36477508 000912 39,83
024 SAD Humenné, a.s. 36477508 002012 478,00
025 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8225106946 30,23
026 WebHouse, s.r.o. 36743852 719005995 28,66
027 LAMA energy  a.s. 45890935 1280003503 -1609,96
028 SOZA 00178454 2191101494 20,40
029 Slovenská pošta, a.s. 36631124 42016 95,00
030 SLOVGRAM 17310598 1900795 38,40
031 Ing, Renáta Gulová 45448230 20190110 400,00
032 Energo audit s.r.o. 50341120 190023 82,06
033 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 6042531120 472,72
034 Ballux, spol. s r.o. 46065385 520190149 20,00
035 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190012 119,26
036 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019024 85,00
037 ŠEVT a.s. 31331131 1192200729 9,60
038 MV SR 00151866 7060102703 21,85
039 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8226094216 45,64
040 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1340040922 15,09
041 Spektrum Stropkov, s.r.o. 31708617 20190035 45,00
042 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 ELV9500039 17,50
043 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1901172 79,02
044 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190005 100,00
045 OZÓN hanušovce, a.s. 36450758 302690008 192,76
046 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190065 284,32
047 LAMA energy a.s. 46890935 3190000385 654,67
048 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 ELV9500045 34,80
049 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10190009 359,20
050 Spectrocorp s.r.o. 47038454 02201903 340,00
051 SAFAL s.r.o. 35885238 20190006 660,00
052 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8019292601 25,84
053 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 00000059 60,00
054 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 00000050 40,00
055 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/192 13,26
056 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/191 99,84
057 Renáta Verčimáková 45393605 31012019/1 103,11
058 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 5/19 128,70
059 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190002 124,38
060 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000119 173,99
061 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190025 100,00
062 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20190195 35,50
063 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 38,53
064 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690069 142,72
065 PLYNOSERVIS s.r.o. 36847160 034032019 162,00
066 AUTOOPRAVA MITAĽ Ľubomír 17292654 1/19 181,50
067 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190035 194,01
068 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 4/2019 207,00
069 Spoločný stavebný úrad MsÚ Hanušovce 00332399 332674 222,50
070 LAMA energy a.s. 45890935 319000621 654,67
071 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019056 85,00
072 7P s.r.o. 31722709 91124 207,84
073 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10190056 359,20
074 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000219 151,18
075 7P s.r.o. 31722709 91051 86,88
076 MV SR 00151866 7060103541 21,85
077 ELGAS, k.s. 36314242 2019001161 630,63
078 Renáta Verčimáková 45393605 28022019/2 109,11
079 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 7/19 109,24
080 EXPOL TRADE, s.r.o. 4440469 FVPOT20190004 66,97
081 Školská jedáleň pri MŠ 1/2/19 83,20
082 Edenred 52005551 23524-0181 792,00
083 AXA pojištovna a.s. 28195604 8711669022 86,00
084 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1400066586 15,00
085 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190191 130,36
086 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 31731988 20190123 137,10
087 Spectrocorp s.r.o. 47038454 03201907 240,00
088 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31900249 21,00
089 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-014/2019 166,00
090 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 3299 25,00
091 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190199 117,12
092 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8229193901 20,72
093 GS DOM s.r.o. 46630228 FV190015 186,96
094 Jozef Kočiško 30619319 2019/038 23,90
095 TAĎA SK s.r.o. 43865542 FV190031 743,00
096 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVZEL20190133 78,50
097 Jozef Hurný 17294797 2019122 54,72
098 Martin Pasternák 449000571 613/2019 35,00
099 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6821464635 120,76
100 MK hlas s.r.o. 45352305 1903098 8,40
101 Folklórny súbor Oblík 50140841 2019003 285,00
102 Folklórny súbor Oblík 50140841 332674 500,00
103 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190004 66,97
104 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2124970604 240,52
105 ELGAS, k.s. 36314242 2019001897 427,23
106 ELGAS, k.s. 36314242 18221771 2118,00
107 ADYTON s.r.o. 46617795 2019001 10000,00
108 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 00332674 445,00
109 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019092 85,00
110 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90425224 114,43
111 MV SR 00151866 7060104609 21,85
112 LAMA energy a.s. 45890935 3190000855 654,67
113 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/3/19 119,04
114 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/3/19 15,81
115 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 15/19 114,64
116 Renáta Verčimáková 45393605 29032019/1 134,08
117 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000319 225,55
118 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190006 109,42
119 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190036 100,00
120 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1500120014 15,00
121 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690158 125,29
122 ELGAS,k.s. 36314242 2019003580 340,42
123 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1903056 69,00
124 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190326 273,71
125 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190340 -273,71
126 SAD Humenné, a.s. 36477508 013612 478,00
127 KOSIT a.s. 36205214 111903269 261,30
128 TRIBE kom. spol. 31688101 F29030 76,00
129 Ticket Service, s.r.o. 52005551 770271423 765,19
130 ŠEVT a.s. 31331131 1192202544 19,97
131 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190075 67,75
132 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019128 85,00
133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8230199159 37,00
134 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190049 100,00
135 LAMA energy a.s. 45890935 3190001088 654,67
136 Školská jedáleň pri MŠ 2/4/19 14,11
137 Školská jedáleň pri MŠ 1/4/19 106,24
138 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000519 187,88
139 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 10190003 119,36
140 Renáta Verčimáková 45393605 30042019/3 139,89
141 Ballux, spol. s r.o. 46065385 420190344 55,80
142 OZÓN hanušovce, a.s. 36450758 302690234 280,22
143 MV SR 00151866 7060105799 21,85
144 Strectrosorp s.r.o. 47038454 05211914 127,92
145 Ing.arch.Jozej Bednár 33269009 3/2019 2000,00
146 Ballux, spol. s r.o. 46065385 620190030 20,00
147 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190008 104,52
148 ZMO VR 30,63
149 Ing.Jozef Mihalčin 10805818 010019028 95,00
150 OS Raslavice 48167240 20180057 533,80
151 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1400124704 15,62
152 VSE 00332674 7111910279 10,00
153 TANOT 50778200 20190033 600,00
154 Moad s.r.o. 00332674 201905002 150,00
155 ELGAS, k.s. 36314242 2019004974 303,06
156 KOSIT a.s. 36205214 111904564 237,90
157 KOSIT a.s. 36205214 111904667 90,00
158 Energo audit s.r.o. 50341120 190253 88,99
159 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90431389 115,82
160 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 20190383 200,00
161 RVC 31268650 215,00
162 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10190136 281,40
163 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019162 85,00
164 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31901006 21,00
165 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 191311897 280,50
166 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8234382029 35,93
167 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8232281193 31,57
168 MV SR 00151866 7060106858 21,85
169 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190061 100,00
170 LAMA energy a.s. 45890935 3190001328 654,67
171 PORADCA s.r.o 36371271 89963333 9,60
172 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000619 228,00
173 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 0619 180,12
174 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190010 113,68
175 Školská jedáleň pri MŠ 2/5/19 16,32
176 Školská jedáleň pri MŠ 1/5/19 122,88
177 KOSIT a.s. 36205214 111905183 234,00
178 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 IK03472019 55,11
179 Nomiland s.r.o. 36174319 22001162 147,70
180 ELGAS, k.s. 36314242 2019006854 291,92
181 Joe Laughter s.r.o. 48121584 17062019041 170,00
182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1510149502 15,13
183 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31901006 21,00
184 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1901000885 9,98
185 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690370 182,68
186 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2125315423 238,91
187 Peter Sabo 33275998 20190218 171,00
188 Edenred 52005551 9000942378 704,36
189 Periskop s.r.o. 50774336 5201905042 6,00
190 Petina 41909275 11/2019 82,50
191 ELGAS, k.s.  36314242 2019007924  235,99
192 SAD Humenné, a.s. 36477508   025312 478,00
193 Strectrosorp s.r.o. 47038454 07201922  264,00
194 KOSIT a.s. 36205214 111906669 227,10
195 Prvá asociácia školského stravovanie 51282658 20190030 3,90
196 Jozef Pohlod    46129294 45/2019 150,00
197 eleva s.r.o.    48218090 1917086 117,00
198 Perfect Dot s.r.o.    2022239813 21902 498,00
199 ELGAS, k.s.    36314242 2019007924 235,00
200 O2 Slovakia, s.r.o.    35848863 1360156283 15,00
201 Generali Poisťovňa, a.s.  18,79
202 EXPOL TRADE, sro   26_49 44404069 FVPOT20190011 26,49
203 KOMFOS Prešov, s.r.o.  36454184 3300000719 191,82
204 Renáta Verčimáková    45393605 28062019/1 108,30
205 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga    41934831 02072019 119,69
206 Školská jedáleň pri MŠ 1/6/19 94,72
207 Školská jedáleň pri MŠ 2/6/19 12,58
208 aSc Applied Software Consultants, s.r.o.  31361161 91-19-001488 199,00
209 FLORIAN, s.r.o.    36427969 OFPO20190078 625,00
210 MV SR  00151866 7060107708 21,85
211 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8236491356 43,14
212 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. 31595545 9,75
213 VÚB  168,45
214 LAMA energy a.s. 45890935 3190001550  654,67
215 JUDr.Beáta Krausová    36151475 VF190061 100,00
216 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 115,82
217 Aqua Spiš plus s.r.o.    46321942 2019197 85,00
218 Sagansport s.r.o. 47846470 2019235 57919,68
219 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690431 198,45
220 LAMA energy a.s. 45890935 3190001778 654,67
221 VTZ CONTROL s.r.o. 51926971 10190036 810,60
222 Jozef Kočiško 30619319 2019/219 562,52
223 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190074 100,00
224 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 18,14
225 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 19,57
226 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190151 379,56
227 TANOT s.r.o. 50778200 20190078 60,00
228 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019232 85,00
229 Ticket Service, s.r.o. 52005551 770288519 951,97
230 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060109248 21,85
231 MCOM-NET s.r.o. 46642285 219000016 1640,20
232 ELGAS, k.s. 36314242 2019009804 115,08
233 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 25,61
234 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1450197448 15,00
235 FINEPRINT s.r.o. 36471356 FA1910081 130,25
236 KOSIT a.s. 36205214 111907857 310,20
237 Mgr. Júlia Lukáčová - JuliArt 43165966 FV190087 54,33
238 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 8800332674 261,62
239 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1908028 119,02
240 FLORIAN, s.r.o. 36427969 OFPO20190159 845,00
241 TLM Trans, s.r.o. 48126136 TL7190098 96,00
242 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 4607006534 192,34
243 TRIBE kom. spol. 31688101 F29072 125,60
244 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690520 486,51
245 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6823733122 57,07
246 INKOL s.r.o. 47480238 190057 753,23
247 Peter Kečkéš regeneračné centrum 46541756 20190006 350,00
248 RVC Košice 31954120 252709 215,00
249 RVC Prešov 31954120 1909 20,00
250 RVC Prešov 31954120 1709 20,00
251 Klub priateľov Magury 37797476 190005 1000,00
252 CORUND - partners, s.r.o. 47316039 034/2019 200,00
253 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019267 85,00
254 INKOL s.r.o. 47480238 190065 87,76
255 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190191 176,17
256 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90442522 293,59
257 ŠEVT a.s. 31331131 2192208364 14,53
258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8240767449 26,51
259 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31901780 21,00
260 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060109772 21,85
261 Úrad pre reguláciu el. komun. a pošt. služieb 42355818 1910501156 0,64
262 LAMA energy a.s. 45890935 3190001996 654,67
263 TANOT s.r.o. 50778200 20190082 600,00
264 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201919237 56,82
265 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20190788 28,50
266 NAY a.s. 35739487 4720037937 319,00
267 SAFAL s.r.o. 35885238 20190037 596,40
268 NOMiland, s.r.o. 36174319 52000222 60,24
269 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1470236878 16,37
270 ELGAS, k.s. 36314242 2019010781 205,03
271 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV191812 42,88
272 Ing. Iveta Sabaková 33157413 15/2019 950,00
273 KOSIT a.s. 36205214 111908935 232,80
274 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690610 389,54
275 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20190215 84,47
276 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810 332674 41,60
277 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2125566468 197,23
278 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190214 272,09
279 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019302 85,00
280 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190111 100,00
281 LAMA energy a.s. 45890935 3190002235 654,67
282 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8242941998 19,99
283 GAS Familia, s.r.o. 31691552 1910434 3,97
284 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 021019 174,66
285 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/9/19 107,52
286 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/6/19 14,28
287 Renáta Verčimáková 45393605 27092019/1 93,18
288 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000819 177,35
289 Ministerstvo vnútro SR 00151866 7060111749 21,85
290 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT2019001 208,87
291 Martin Mikula - MARKO 32036078 FV190588 72,33
292 ELGAS, k.s. 36314242 2019012512 257,25
293 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90446457 293,59
294 KOSIT a.s. 36205214 111910188 253,20
295 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1520255227 33,45
296 eleva s.r.o. 48218090 1917133 234,00
297 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190075 67,75
298 Ing. Pavol Regian - "REGINA" 11636653 20195598 175,80
299 Andrej Ďurica 51048019 2019009 115,00
300 NSM s.r.o. 36045837 192250 186,66
301 SBK, s.r.o. 36470694 20190312 830,60
302 Jozef Kočiško 30619319 2019/258 60,00
303 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690690 526,90
304 EMMA ek spol. s r.o. 52304621 2019008 149,63
305 SAD HUmenné, a.s. 36477508 036912 478,00
306 ADYTON s.r.o. 46617795 2019005 227,00
307 Michal Pastír - REMOSE - PLYN 34570195 190073 104,00
308 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8242941998 19,99
309 Dunajnet s.r.o. 47608544 14130680 88,84
310 BYTERM VT, s.r.o. 36514233 010190332 183,18
311 Andrej Ďurica 51048019 2019011 172,50
312 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV19005 83,32
313 Ticket Service, s.r.o. 52005551 9000978977 788,23
314 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV2019024 49,69
315 TANOT s.r.o. 50778200 20190132 360,00
316 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 190067 900,00
317 Podžobrácka farma s.r.o. 52708314 03112019 20,00
318 Podžobrácka farma s.r.o. 52708314 02112019 15,00
319 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8245161296 23,54
320 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190124 100,00
321 LAMA energy a.s. 45890935 3190002479 654,67
322 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT2019001 127,77
323 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000919 202,96
324 Renáta Verčimáková 45393605 29102019/3 190,85
325 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 3112019 173,80
326 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019337 85,00
327 GAS Familia, s.r.o. 31691552 191055 0,00
328 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/10/19 13,77
329 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/10/19 103,68
330 TANOT s.r.o. 50778200 20190140 60,00
331 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2210150493 125,08
332 JADOZ s.r.o. 50297465 190117 2880,00
333 PEhAES, a.s. 00155764 159118 89445,07
334 ASIO-SK s.r.o. 36368075 91920/158 1167,60
335 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060111935 21,85
336 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV192273 31,02
337 Ing. arch. Jozef Bednár 33269009 7/2019 600,00
338 Sagansport s.r.o. 47846470 2019311 10932,66
339 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690736 278,97
340 Miroslav Štempeľ 40407446 219064 104,01
341 Miroslav Štempeľ 40407446 219065 273,15
342 Miroslav Štempeľ 40407446 219063 99,83
343 COOP Jednota, Vranov n.T., spotr. družstvo 31737200 310031419 440,00
344 ELGAS, k.s. 36314242 2019013459 269,59
345 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1400286431 20,30
346 Folklórny súbor Oblík 50140841 2019011 120,00
347 KOSIT a.s. 36205214 111911600 242,40
348 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV192360 164,95
349 LunaS spol. s r.o. 36455199 2019298 274,98
350 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 00332674 76,10
351 ELGAS, k.s. 36314242 07086119111 30,00
352 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV2019108 8,50
353 Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 42344344 116 222,50
354 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 1012 20,00
355 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190256 78,71
356 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 00740406 003/2019 120,00
357 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019371 85,00
358 Mgr. Julia Lukáčová - JuliArt 43165966 FV190141 12,00
359 Ministerstvo vnutra SR 00131866 7060113047 21,85
360 LAMA a.s. 45890935 3190002730 654,67
361 Andrej Ďurica 51048019 2019023 172,50
362 EKOPRIM, s.r.o. 31710115 FVD19/11124 255,71
363 Drahoslav Beňo 34326600 2019019 300,00
364 BENSTROJ s.r.o. 46605517 082019099 60,00
365 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190137 100,00
366 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 519327480 1336,80
367 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6820435779 1393,07
368 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818427470 205,40
369 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 OF2019/329 10844,00
370 WebHouse, s.r.o. 36743852 619079260 14,28
371 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 29,99
372 Renáta Verčimáková 45393605 29112019/1 198,52
373 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001019 160,45
374 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 051219 159,36
375 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190020 215,33
376 Folklórny súbor Oblík 50140841 2019012 120,00
377 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31902561 21,00
378 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 31691552 1910651 7,64
379 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 2198453 161,19
380 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/11/19 14,45
381 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/11/19 108,80
382 ELGAS, k.s. 36314242 2019015097 347,55
383 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1420284848 15,00
384 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690831 217,49
385 KOSIT a.s. 36205214 111912714 256,50
386 Ján Adamko - SIHAJA-BUS 37257561 2019/07 312,00
387 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31902561 21,00
388 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 31731988 20190672 137,10
389 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700002427 293,59
390 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 682766897 41,86
391 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FR31900126 93,50
392 MCOM-NET s.r.o. 46642285 219000030 1329,00
393 Bager - Prešov s.r.o. 50742337 2019160 513,07
394 AXA pojišťovna a.s. 28195604 8711669022 92,00
395 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190050702 6,50
396 TRIBE kom. spol. 31688101 F29128 128,80
397 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010190203 576,00
398 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010190202 264,00
399 VTZ CONTROL s.r.o. 51926971 10190049 1452,00
400 VTZ CONTROL s.r.o. 51926971 10190050 306,00
401 KOVTEX s.r.o. 36484891 FV2019029 31,99
402 KOVTEX s.r.o. 36484891 FV2019028 123,80
403 Juraj Ferko, projekt. a inž. činnosť 14322412 02/12/2019 200,00
404 Jozef Kočiško 30619319 2019/363 407,05
405 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001119 193,01
406 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190023 49,34
407 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019407 85,00
408 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 27122019 57,04
409 Renáta Verčimáková 45393605 23122019/1 149,88
410 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20191250 22,00
411 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV190078 6,90
412 WebHouse, s.r.o. 36743852 1959513 2,28
413 TRIBE kom. spol. 31688101 F29132 115,92
414 Anna Krišandová - EKOLOGICKÉ SLUŽBY 34897895 2019467 384,00
415 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5919034411 165,00
416 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690955 267,32
417 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2207/2019 46,24
418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1460321029 15,00
419 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190149 100,00
420 PEhAES, a.s. 00155764 159138 145565,68
421 ELGAS, k.s. 36314242 2019017113 602,50
422 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041901910 32,57
423 LAMA energy a.s. 45890935 1280003894 -2471,07

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170020 87,08
002 Energy Europe, SE 47542667 FPZ17202201 487,00
003 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060088571 45,09
004 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170021 36,63
005 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41172321 179,71

006

LAMA energy a.s. 46890935 3190000281 757,18

007

7P s.r.o. 31722709 72045 65,52
008 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 999008266 90,00
009 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8201103016 27,54
010 Perfect Dot s.r.o. 36671517 21713 2400,00
011 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1181486310 166,46
012 Ing. Rastislav Tapšák 45674191 2018001 1650,00
013 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 00332674 57,72
014 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 00332674 46,10
015 inSPORTline s.r.o. 36311723 180701305 251,60
016 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 200010052 10,76
017 Energy Europe, SE 47542667 FVF17308627 285,35
018 Energy Europe, SE 47542667 FVF17308626 23,81
019 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 999008266 90,00
020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8200083829 59,81
021 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307661 -22,00
022 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307660 370,30
023 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307659 44,54
024 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307807 -168,82
025 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307806 -385,42
026 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307808 -526,61
027 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307805 -394,49
028 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 770184059 783,62
029 Energie2, a.s. 46113177 8180000870 48,00
030 Energie2, a.s. 46113177 8180000865 30,00
031 Energie2, a.s. 46113177 8180000864 135,00
032 Energie2, a.s. 46113177 8180000866 112,00
033 Energie2, a.s. 46113177 8180000863 146,00
034 Energie2, a.s. 46113177 8180000862 404,00
035 Energie2, a.s. 46113177 8180000869 11,00
036 Energie2, a.s. 46113177 8180000868 30,00
037 Energie2, a.s. 46113177 8180000867 30,00
038 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV170058 13,85
039 AXA pojišťovna a.s. 28195604 8711669022 79,60
040 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6820435779 1289,88
041 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818427470 188,63
042 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441 6596198325 46,75
043 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5021800015 96,00
044 National Pen 474116 SK00142075 95,94
045 LAMA energy a.s. 45890935 128002771 2568,15
046 Ministerstvo vnútro SR 00151866 7060089163 21,85
047 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041701452 7,45
048 WebHouse, s.r.o. 36743852 1804149 28,66
049 SAD Humenné, a.s. 36477508 000712 478,00
050 SAD Humenné, a.s. 36477508 002412 39,83
051 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201800258 146,26
052 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 1150044483 86,00
053 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 1150044498 50,00
054 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2102 18,00
055 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 10180028 359,20
056 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1801121 87,80
057 LAMA energy a.s. 45890935 3190000467 899,24
058 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180002 168,06
059 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 4 130,54
060 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 01/1-18/1 83,20
061 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 02/1-18/2 11,05
062 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20180017 14,32
063 Energie2, a.s. 46113177 2180002466 27,73
064 Energie2, a.s. 46113177 2180002465 555,06
065 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018022 85,00
066 SOZA 00178454 2181102179 20,40
067 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 39,72
068 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000118 142,59
069 MsÚ Hanušovce nad Topľou 00332399 00332674 222,00
070 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680007 216,98
071 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180037 299,23
072 MV SR 00151866 7060089844 21,85
073 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 00332674 6818501909 186,12
074 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1184020813 36,91
075 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 00332674 6818501992 149,84
076 Extratech s.r.o. 36463825 1701212 55,70
077 Vidiek, n.o. 37886240 20180002 300,00
078 Ján Grajzeľ 45655634 20180027 48,50
079 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 27,46
080 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 0272018 26,00
081 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441 6596198325 4,03
082 Ing. Jozef Vida 30385741 322022018 100,00
083 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180041 56,35
084 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 96446-0123 746,76
085 Folklórny súbor Oblík 50140841 2018004 285,00
086 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/18/1 69,12
087 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/18/2 9,18
088 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000218 116,28
089 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 9 116,31
090 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180004 109,83
091 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180016 100,00
092 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018051 85,00
093 LAMA energy a.s. 45890935 3190000685 899,24
094 Energie2, a.s. 46113177 2180007200 9,94
095 Energie2, a.s. 46113177 2180007199 453,93
096 Ján Grajzeľ 45655634 20180050 42,40
097 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10180065 91,00
098 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8204011691 42,12
099 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680082 127,06
100 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180273 194,12
101 HSV Trade, s.r.o. 47421932 1803007 29631,92
102 Spectrocorp s.r.o. 47038454 02201806 180,00
103 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1186603913 24,71
104 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 1803000211 30,00
105 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8205042158 33,28
106 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201813 2000,00
107 HSV Trade, s.r.o. 47421932 1803008 5876,63
108 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-016/2018 170,00
109 SLOVGRAM 17310598 1805916 38,50
110 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2123598890 294,00
111 Spectrocorp s.r.o. 47038454 03201810 123,00
112 Spectrocorp s.r.o. 47038454 03201811 238,00
113 MV SR 00151866 7060091744 21,85
114 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90386803 120,00
115 KOVTEX s.r.o. 36484891 FV20180062 124,82
116 Energie2, a.s. 46113177 2180011886 22,96
117 Energie2, a.s. 46113177 2180011885 236,31
118 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 FV180027 100,00
119 PLYNOSERVIS s.r.o. 36847160 035032018 136,80
120 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 16 102,34
121 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000318 125,23
122 Renáta Verčimaková 45393605 28032018/1 98,42
123 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3/18/2 12,24
124 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3/18/1 92,16
125 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018080 85,00
126 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680165 123,91
127 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201818 3600,00
128 HSV Trade, s.r.o. 47421932 1804009 1434,15
129 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180006 67,84
130 LAMA energy a.s. 45890935 3190000904 899,24
131 MV SR 00151866 7060092261 21,85
132 KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. 00332674 6821464635 115,01
133 MAS Slanské vrchy - Topľa 42344344 00332674 44,10
134 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 903688560 10,76
135 RVC Prešov 31954120 252704 209,00
136 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1188971526 24,00
137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8207032349 32,30
138 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800270 439,90
139 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 99,98
140 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180411 197,34
141 SAD Humenné, a.s. 36477508 014012 478,00
142 Haspo-tex, s.r.o. 47133341 20180040 180,00
143 Perfect Dot s.r.o. 36671517 21802 960,00
144 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 4305601559 820,49
145 PORADCA s.r.o. 36371271 52576421 33,60
146 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 2253 20,00
147 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1804044 17,56
148 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 67254-0162 820,49
149 REMIX - Mäso a udeniny Milan Husivarga 41934831 18 181,07
150 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180008 133,02
151 Renáta Verčimáková 45393605 30042018/1 113,58
152 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000418 170,39
153 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 4/18/2 13,43
154 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 4/18/1 101,12
155 LAMA energy a.s. 45890935 3190001128 899,24
156 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018109 85,00
157 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8207994463 39,48
158 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180042 100,00
159 Energie2, a.s. 46113177 2180016125 -61,34
160 Energie2, a.s. 46113177 2180016126 -6,88
161 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680230 154,08
162 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10180150 359,20
163 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1191569999 24,00
164 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201813 2000,00
165 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201818 3600,00
166 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201832 4138,00
167 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 31,70
168 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 36631124 9860422163 25,84
169 MV SR 00151866 7060092261 21,85
170 MV SR 00151866 7060093366 21,85
171 IFOsoft, s.r.o. 00332674 30,00
172 7P s.r.o. 31722709 81119 203,40
173 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180618 241,06
174 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90392022 113,04
175 CBS spol. s r.o. 36754749 180876 96,00
176 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 1805000621 20,00
177 CBS spol. s.r.o. 36754749 18050371 96,00
178 Jozef Kočiško 30619319 2018/521 99,66
179 RVC Košice 31268650 060806 209,00
180 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180107 111,15
181 Jaroslav Kačmárv- HasPO 34896465 20180441 54,41
182 INPROST s.r.o. 31363091 1725381 20,80
183 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018139 85,00
184 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180058 100,00
185 LAMA energy a.s. 45890935 3190001345 682,08
186 CBS spol. s r.o. 36754749 18060017 68,80
187 Energie2, a.s. 46113177 2180021171 -69,75
188 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680304 145,11
189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8210001732 39,61
190 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800495 111,66
191 DATALAN, a.s. 35810734 221800367 165,60
192 Matúš Myšik - MARKO 41801512 6/2018 130,00
193 Slovenská pošta, a.s. 36631124 802277712 6,80
194 Etudy Média Art 42089646 2018/12 200,00
195 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800492 3219,36
196 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000518 208,37
197 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 24 157,27
198 Renáta Verčimáková 45393605 31052018/1 158,61
199 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180010 69,40
200 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 5/18/2 15,30
201 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 5/18/1 115,20
202 MV SR 00151866 7060094925 21,85
203 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180085 96,00
204 Joe Laughter s.r.o. 48121584 12062018023 179,00
205 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 91-8-0001074 129,00
206 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201810500 56,94
207 O2 slovakia, s.r.o. 35848863 1194188380 24,00
208 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 27,79
209 Súdny znalec - odhad hodnoty lesov V/3/2018 150,00
210 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180743 281,14
211 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90395829 111,65
212 Folklórny súbor Oblík 50140841 2018008 380,00
213 Folklórny súbor Oblík 50140841 2018009 193,00
214 Spectrocorp s.r.o. 47038454 06201825 340,00
215 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180092 96,00
216 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 770216158 757,82
217 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800588 136,96
218 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 38151475 VF180069 100,00
219 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018170 85,00
220 Juraj Lukáč 10807705 36/06/18 62,40
221 SAD Humenné. a.s. 36477508 025412 478,00
222 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-052/2018 90,00
223 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 2400272797 18,79
224 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8213128565 32,35
225 O2 slovakia, a.s. 35848863 83457523 15,00
226 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180927 271,66
227 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 30 138,12
228 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 330000618 237,53
229 Renáta Verčimáková 45393605 29062018/1 172,97
230 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 6/18/1 81,92
231 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 6/18/2 10,88
232 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 00332674 444,00
233 Ing. Vladimír Vagaský - Gart ART 32469535 180627 504,00
234 Ing. Norbert Laktič - ADB Consulting 37118528 20180005 800,00
235 MV SR 00151866 7060095356 21,85
236 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680385 140,23
237 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 40,79
238 LAMA energy a.s. 45890935 3190001557 682,08
239 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2123951366 296,64
240 Energie2, a.s. 46113177 2180025909 -58,06
241 Energie2, a.s. 46113177 2180025910 -6,75
242 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41181033 264,41
243 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. 31592503 1803730400 26,40
244 KAMAJ SK, s.r.o. 36488241 180114 2015,13
245 MONETA CASSOVIA s.r.o. 36607291 18010023 1399,20
246 Jaroslav Kačmár - HasPO 34896465 20180707 200,00
247 Patrik Chovanec 48087254 20182790 358,00
248 Energie2, a.s. 46113177 2180029724 -171,41
249 Energie2, a.s. 46113177 2180031135 -50,53
250 Energie2, a.s. 46113177 2180031136 -62,51
251 Siettex s.r.o. 44189192 20180168 188,40
252 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180082 100,00
253 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800689 39,90
254 Spektrum Stropkov, s.r.o. 31708617 20180221 40,00
255 Mestské divadlo Žilina 30229839 318009 1000,00
256 LAMA energy, a.s. 45890935 3190001782 682,08
257 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 39,48
258 Ing. Stanislav Gergeľ 37372131 201704 185,00
259 MOSK, s.r.o. 48111821 20180161 118,32
260 DH fire & safety s.r.o. 50910612 20181724 1411,00
261 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180142 96,00
262 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180152 52,34
263 ŠARMXPRINT s.r.o. 45373370 1808130 247,20
264 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680509 225,01
265 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV180024 117,67
266 MV SR 00151866 7060097053 21,85
267 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018203 85,00
268 Pozemkový a lesný odbor OÚ Vranov n.T. - 6871308607 384,91
269 Energo audit s.r.o. 50341120 180251 117,60
270 REMOS spol. s r.o. 35890941 201808076 796,72
271 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1199294422 15,00
272 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180172 144,00
273 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8215086667 31,91
274 PhDr. Radovan Remeta 50552317 2018/022 75,00
275 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10180284 359,20
276 CORUND - partners, s.r.o. 47316039 026/2018 800,00
277 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1808025 92,68
278 eleva s.r.o. 48218090 180800018 13908,00
279 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90403738 113,04
280 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 770227453 650,92
281 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180176 538,75
282 NOMILAND, s.r.o. 36174319 51900098 46,52
283 Spetrocorp s.r.o. 47038454 08201831 273,60
284 eleva s.r.o. 48218090 18DPH048 2781,60
285 Ing, Norbert Ladič - ADB Consulting 37118528 20180007 800,00
286 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000718 198,08
287 Združenie miest a obcí Vranovského okresu 35524197 13092018 15,00
288 HSV Trade, s.r.o. 47421932 1808022 33755,76
289 National Pen 474116 SK00151127 109,49
290 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018236 85,00
291 LAMA energy a.s. 45890935 3190002005 682,08
292 Energie2, a.s. 46113177 2180035517 -0,19
293 Energie2, a.s. 46113177 2180035516 48,30
294 Energie2, a.s. 46113177 2180036799 -68,68
295 JUDr. Beáta Krauspeová, advokátka 36151475 VF180094 100,00
296 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8216031298 39,48
297 MV SR 00151866 7060097306 21,85
298 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. 36670901 201801900 216,00
299 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680541 145,11
300 Spetrocorp s.r.o. 47038454 09201833 205,00
301 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0418081179 26,40
302 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41181198 259,61
303 eleva s.r.o. 48218090 180800021 33379,20
304 COOP Jednota, Vranov n.T., spotr. družstvo 31737200 310020918 540,00
305 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41181338 255,22
306 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 32/2018 3287,00
307 LAMA energy a.s. 45890935 3190002224 682,08
308 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 18090246 279,60
309 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180247 72,00
310 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680619 139,41
311 MVSR 00151866 7060098307 21,85
312 Jozef Kočiško 30619319 2018/721 181,31
313 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 44,23
314 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180104 100,00
315 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2210118745 251,75
316 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018268 85,00
317 Energie2, a.s. 46113177 2180041247 205,67
318 Energie2, a.s. 46113177 2180041249 4,28
319 Energie2, a.s. 46113177 2180041248 -53,02
320 Miloš Bakaľár 40052443 0000018 27,50
321 C.M.R. Slovakia, s.r.o. 31721079 2018167 43912,50
322 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 7/18/1 108,80
323 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 7/18/2 14,45
324 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 38 170,06
325 Renáta Verčimáková 45393605 27092018/3 151,36
326 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000818 224,86
327 Spetrocorp s.r.o. 47038454 09201837 120,00
328 ADYTON s.r.o. 46617795 2018006 310,00
329 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201816646 56,95
330 Spectrocorp s.r.o. 47038454 09201835 520,00
331 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180204 257,35
332 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 90407208 113,04
333 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201816633 13,51
334 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV180035 48,38
335 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 1010 36,00
336 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 510 18,00
337 WMS TRADE, s.r.o. 45402230 201878 54,00
338 AGROBON Bojná, s.r.o. 36554545 2018235 618,00
339 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 201800049 12600,00
340 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 18,12
341 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 16,80
342 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20180189 30,17
343 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 9180003662 30,00
344 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 252709 209,00
345 Slovak Telekom, a.s. 00332674 8217058855 33,01
346 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1201883049 15,00
347 ASIO-Sk s.r.o. 36368075 91819090 662,40
348 Juraj Ferko 14322412 020918 350,00
349 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FVPOT20180012 199,66
350 O2 Slovakia, s.r.o. 39848863 1204498899 15,00
351 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8219043754 32,41
352 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-081/2018 90,00
353 Signo, s.r.o. 43930824 VF180913 73,92
354 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 999010713 14,00
355 SAD Humenné, a.s. 36477508 036412 478,00
356 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 4607006534 178,09
357 Juraj Velčko 33262861 2018/07 7951,78
358 TORNADONET SK s.r.o. 470223229 999010798 105,00
359 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 180065 720,00
360 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 35/2018 130,80
361 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 36/2018 618,00
362 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1810020 22,64
363 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 770237644 709,90
364 Milan Cina - CINAD 37051211 20180063 496,80
365 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1810028 17,56
366 D.I.O.S. SK spol. s r.o. 36480606 20180113 4980,00
367 EkoStylPartner s.r.o. 51441292 20180055 7014,05
368 Jozef Kočiško 30619319 208/739 12,70
369 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2932018 77,00
370 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 00332674 4419012015 52,41
371 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018303 85,00
372 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV2010228 369,26
373 Spetrocorp s.r.o. 470384454 10201841 379,99
374 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 10/18/2 15,13
375 REMIX -  Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 42 144,01
376 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180015 95,03
377 KOMFOS Prešov, s..r.o. 36454184 3300000918 174,24
378 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 3615475 VF180115 100,00
379 LAMA energy a.s. 45890935 3190002456 682,08
380 Renáta Verčimáková 45393605 31012018/1 113,20
381 Energie2, a.s. 46113177 2180046631 -33,13
382 Energie2, a.s. 46113177 2180046632 20,04
383 Energie2, a.s. 46113177 2180046630 261,22
384 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060099661 21,85
385 Danka Tkáčová DM SERVIS 43330282 2018195 34,00
386 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800929 204,01
387 eleva s.r.o. 48218090 1817103 4998,78
388 Slovenská pošta, a.s. 36631124 801478158 18,00
389 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680694 551,65
390 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1207017838 15,34
391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8221044186 34,34
392 František Potocký 34902597 2018028 700,00
393 NOMILAND, s.r.o. 36174319 21906476 277,30
394 RVC Prešov 31954120 1112 18,00
395 ŠPD Bystré, s.r.o. 47528214 20180250 60,00
396 Slovenská pošta, a.s. 36661124 803277712 12,00