Zmenšiť textZväčšiť text

Šport

V areáli školskej budovy sú vytvorené dobré podmienky aj pre rozvoj športových aktivít. K dispozícii je tu viacúčelové ihrisko (minifutbal, nohejbal, volejbal, tenis), v zimných mesiacoch klzisko.

Ihrisko (v zime klzisko):

V katastri obce sú vhodné podmienky pre pešiu turistikucykloturistiku a taktiež výborné podmienky na zimnú turistiku ako aj na lyžovanie.

V obci boli dva lyžiarské vleky. Sú tu vhodné terény aj pre bežecké lyžiarske trate.

Lyžiarsky vlek postavený v roku 1987 na Stráni slúžil nielen školákom, ale aj dospelým milovníkom lyžiarskeho športu.

Časť zjazdovky lyžiarského vleku:

V južnej a západnej časti chotára obce (v Slánskych vrchoch) sa nachádzajú lokality s výskytom širokého sortimentu húb.

Dobré podmienky sú tu aj pre poľovníkov srnčej a dviačej zveri, v posledných rokoch sa tu loví aj bažant.

V obci v minulosti existoval futbalový aj stolnotenisový oddiel, obidva však počase zanikli.

V posledných rokoch sa v obci aktivizuje skupinka mladých ľudí do družstva Partizán Petrovce, ktoré sa zapája do regionálnej súťaže - futbalovej miniligy organizovanej v Hanušovciach n.T.

Obecný úrad pravidelne organizoval pri príležitosti osláv oslobodenia obce Vianočný stolnotenisový turnaj.

Obecný úrad v spolupráci s Telovýchovnou jednotou Sokol Petrovce - Vranov n.T. každý rok   v 3. júnovú nedeľu organizuje Výstup na Oblík.

Výstup na Oblík:

V spolupráci s okolitými obecnými úradmi sa každý rok organizuje Zimný lyžiarsky prechod Slanských vrchov, ktorý každý rok končí v inej obci.

Pohľad na Oblík zo Šimonky:

V oblasti Bajova - Za Hurkami je chatová osada.

Na lúke Za Hurkami sa každoročne konajú oslavy s názvom Stretnutie pod Lysou - Partizánske chodníčky - na počesť SNP. Vtedy sa koná aj turistický Pochod partizánskymi chodníčkami. Súčasťou týchto osláv je Beh vďaky Petrovce - Dukla - Petrovce, ukážky vojenskej techniky, zoskok parašutistov a branno-športové súťaže.

Na lúke za Harbom podobne aj nad Lysou sú udržiavané partizánske bunkre, častý cieľ výletov.

Deti MŠ a žiaci ZŠ Petrovce pri partizánskom bunkri:

(Spracované na základe publikácie o obci, ktorú vydal OcÚ v roku 2006)