Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 106)
Názov Popis Dátum
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024 - 05.06.2024
Záverečný účet Obce Petrovce za rok 2023 - 03.06.2024
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 02.06.2024
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 23.04.2024
VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 05/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Petrovce - 16.05.2024
Uznesenie z 12. zasadnutia OcZ 13.05.2024 - 15.05.2024
Zápisnica z 12. zasadnutia OcZ 13.05.2024 - 15.05.2024
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Petrovce - 10.05.2024
Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ dňa 13.05.2024 Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ dňa 13.05.2024 09.05.2024
Zásady hospodárenia s majetkom obce Zásady hospodárenia s majetkom obce 22.11.2023
Generované portálom Uradne.sk