Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 60)
Názov Popis Dátum
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024 29.11.2023
NÁVRH VZN o miestnych daniach na území obce Petrovce NÁVRH VZN o miestnych daniach na území obce Petrovce 28.11.2023
NÁVRH VZN o miestom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Petrovce NÁVRH VZN o miestom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Petrovce 28.11.2023
NÁVRH VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Petrovce NÁVRH VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Petrovce 28.11.2023
Uznesenie zo 8. zasadnutia OcZ 20.11.2023 Uznesenie zo 8. zasadnutia OcZ 20.11.2023 27.11.2023
Uznesenie zo 8. zasadnutia OcZ 20.11.2023 Uznesenie zo 8. zasadnutia OcZ 20.11.2023 27.11.2023
Zápisnica zo 8. zasadnutia OcZ 20.11.2023 Zápisnica zo 8. zasadnutia OcZ 20.11.2023 27.11.2023
Zápisnica zo 7. zasadnutia OcZ 20.11.2023 Zápisnica zo 7. zasadnutia OcZ 20.11.2023 27.11.2023
Rozpočet obce Petrovce na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2026 - príjmy a výdavky schválený 20.11.2023 platný od 01.01.2024 Rozpočet obce Petrovce na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2026 - príjmy a výdavky schválený 20.11.2023 platný od 01.01.2024 21.11.2023
VZN č. 6 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Petrovce schválené 20.11.2023 platné od 01.01.2024 VZN č. 6 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Petrovce schválené 20.11.2023 platné od 01.01.2024 21.11.2023
Generované portálom Uradne.sk