Zmenšiť textZväčšiť text

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

 13.05.2021

Obec Petrovce 21.09.2020 zverejnila Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Živičná úprava MK – Petrovce“ , príloha - 1528 - Živičná úprava obecný úrad Petrovce (xlsx) , príloha - Výkaz výmer (xlsx) 

Zoznam aktualít: