Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnené nové obecné dokumenty

 13.05.2021

Dňa 11.11.2020 obec zverejnila nové dokumenty:

NÁVRH ROZPOČTU obce Petrovce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 

NÁVRH DODATKU č. 1 k VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Petrovce č. 13/2019 

NÁVRH DODATKU č. 2 k VZN č. 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce 


Zoznam aktualít: