Zmenšiť textZväčšiť text

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ZO DŇA 16.09.2020

 13.05.2021

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal o Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Čierna hora - verejnou vyhláškou 

Všetky informácie sú zverejňované v časti:
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY


Zoznam aktualít: