Zmenšiť textZväčšiť text

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ZO DŇA 14.09.2020

 13.05.2021

Obec Petrovce zverejnila Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Výstavba chodníka pozdĺž MK v obci Petrovce“ spojené s kolaudačným konaným a nariadenie ústneho pojednávania – verejnou vyhláškou 

Príloha - výkresová časť - situácia 1 
Príloha - výkresová časť - situácia 2
 

Všetky informácie sú zverejňované v časti:
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY


Zoznam aktualít: