Zmenšiť textZväčšiť text

OBNOVENIE TRADÍCIE STAVANIA MÁJA

 11.05.2023

Tradícia stavania mája má korene v dávnej minulosti, stredoveku – v antike. Mala symbolický význam obnovujúcej sa prírody na jar. Staroveké národy dávali stromčeky pred 1. májom na hospodárske budovy, domy ako ochranu pred chorobami a zlými duchmi. V Strednej Európe sa máje stavali ako prejav úcty a žičlivosti na významných, verejných miestach a od 15. storočia aj pred domy dievčat. Aj táto tradícia prešla mnohými obmenami. 

V našej obci sme sa pokúsili, v spolupráci s FS OBLÍK a DHZO, od roku 2016 vytvoriť tradíciu stavania mája, avšak táto akcia trvala len tri roky a potom na štyri roky bola prerušená. Tohto roku, sme sa opäť v súčinnosti s FS OBLÍK a DHZO rozhodli v tejto akcií pokračovať a tak vytvárať možnosť pre jej zachovanie a jej zaradenie medzi tradičné akcie obce. Napriek chladnému počasiu, presunutiu do priestorov Kultúrneho domu sa na nej zišlo pomerne dosť občanov. O kultúrne vyžitie sa postarali svojimi vystúpeniami deti z Folklórneho súboru OBLÍČEK a svojím vystúpením potešil prítomných i Juraj Sirotský. Občerstvenie zabezpečili členky MS SČK.


Zoznam aktualít: