Zmenšiť textZväčšiť text

MIMORIADNE: OBMEDZENIE POHYBU PO CELEJ KRAJINE, VEĽKÉ OPATRENIA POČAS VEĽKEJ NOCI (8.-13. apríla 2020)

 13.05.2021

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území SR platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne

od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok).

Toto uznesenie platí aj pre Policajný zbor, ktorý sa ním musí riadiť, nie je to uznesenie, ktoré nariadil Policajný zbor - preto nie je možné zabezpečiť odpovede na vaše otázky ohľadom mimoriadnych opatrení v mene Policajného zboru.

ZAKAZUJE SA:

 • Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti

 • Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek (čítaj ďalej)

VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA:

 • Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane "pendlerov" podľa výnimky 30 km za hranicami SR)

 • Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá

 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 • Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 • Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby

 • Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 • Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby

 • Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

PÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU:

 • Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy

 • Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek

 • Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať

 • Policajnej hliadke občianskym preukazom a platnou pracovnou zmluvou

 • Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle

 • Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)

 • Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, ktorý nepôjde do práce, ale napríklad nakupovať do iného okresu, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie

 • Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu

 • Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd

VŠETKY ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Čítajte pozorne tento status: https://bit.ly/KORONA-POLICIA

Na uvedenom odkaze nájdete aj tieto informácie:

 • situáciu na hraničných priechodoch SR

 • informácie o povinnej štátnej karanténe a o výnimkach

 • informácie pre Slovákov v zahraničí o situácii v danej krajine

 • výnimky pre pendlerov z prihraničných oblastí

 • informácie o vybavovaní dokladov, STK a ďalších úkonov

 • zoznam všetkých platných mimoriadnych opatrení

 • ďalšie užitočné odkazy, linky na stránky a kontakty


Zoznam aktualít: