Zmenšiť textZväčšiť text

INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO NR SR 2020

 13.05.2021

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020

  Informácie o voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

  Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

  Informácie pre voliča

(Všetky informácie týkajúce sa VOLIEB DO NR SR V ROKU 2020 sú zverejňované v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY.)

Zoznam aktualít: