Zmenšiť textZväčšiť text

Hry rodičov s deťmi – Juniáles – rozlúčka so školským rokom

 10.07.2023

V súlade s plánom úloh, sme na deň 24.06.2023 pripravili vykonanie akcie pre deti ale i ich rodičov, kde sme si dali za cieľ, zahrať sa navzájom, rozlúčiť sa so školským rokom a zabaviť sa.
Napriek skutočnosti, že nám neprialo počasie a akciu sme museli presunúť do priestorov Kultúrneho domu a jeho okolia, malej účasti občanov, ale  vychádzajúc z rozžiarených oči našich deti, môžeme konštatovať, že akcia i napriek nepriazni počasia sa vydarila.

Deti i s prítomnými rodičmi sa s nadšením zapájali do súťaži, pripravených učiteľmi ZŠ i MŠ, ale i so záujmom sledovali ba i aktívne sa podieľali na divadelnom predstavení hry „Ďuro truľo“.

Ukážky techniky a niektorých činnosti,  pripravené členmi DHZO rovnako zaujali prítomné deti i mnohých dospelých. Samozrejme, pre väčšinu detí bol „ťahákom“.

Po tomto všetkom si pochutili na občerstvení, ktoré pripravili členky MS Slovenského červeného kríža. 

 


Zoznam aktualít: