Zmenšiť textZväčšiť text

DEŇ VODY - ČISTENIE POTOKA 2023

 23.03.2023

Zamestnanci Obecného úradu sa dňa 22.3.2023 zapojili do výzvy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. do čistenia brehov nášho potoka.

V priebehu necelých troch hodín prešli všetky časti potoka v intraviláne obce, kde tento nepreteká súkromnými pozemkami. Napriek skutočnosti, že sa nejedná o príliš dlhé úseky a všetci máme možnosť uložiť odpad do kontajnerov, prípadne odviesť na skládku odpadu, celkom vyzberali 9 vriec odpadu a dokonca i jeden celý nárazník z auta, gumenú hadicu, veľký kus polystyrénu z krabice od elektrospotrebiča, ktorý je možno odovzdať do triedeného odpadu.


Zoznam aktualít: