Zmenšiť textZväčšiť text

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 25.03.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z o ohrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku), ďalej v rekreačných oblastiach, turistických strediskách , chatových a záhradkárskych lokalitách v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou od 25.3.2022 od 9:30 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásada protipožiarnej bezpečnosti.  Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c zákona č. 314/2001 Z.z. ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných a pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

  • Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • Spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a ich ochrannom pásme

Zoznam aktualít: