Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnený nový obecný dokument

 13.05.2021

Dňa 27.11.2020 obec zverejnila nový dokument - upravený NÁVRH DODATKU č. 2 k VZN obce č.004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce. 

Zoznam aktualít: