Zmenšiť textZväčšiť text

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci PETROVCE dňa 10.11.2018

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 371
Celkový počet voličov: 249
Percentuálna účasť: 67,12 %
Počet platných hlasovacích lístkov na starostu obce: 239
Počet platných hlasovacích lístkov do obecného zastupiteľstva: 245

Starostom obce sa stal Ing. Ján Jenčo s počtom získaných hlasov 149, Komunistická strana Slovenska

Počet získaných hlasov ostatných kandidátov na starostu obce:
Ing. Miroslav Bobrik , Smer-sociálna demokracia – počet platných hlasov - 90

Kandidáti, ktorý boli zvolení za poslancov – volilo sa 5 poslancov:
1. Vladimír Poliak, Strana občianskej ľavice – 158 počet platných hlasov
2. Kvetoslava Velčková, Nezávislá kandidátka – 116 hlasov
3. Mgr. Mária Vargová, Smer- sociálna demokracia – 111 hlasov
4. Mgr. Anna HlibokáČurlíková – Strana zelených Slovenska – 109 hlasov
5. Anna Pavlíková, Smer- sociálna demokracia – 106 hlasov

Náhradníci – ďalší v poradí:
6. Andrej Čurlik, Smer – sociálna demokracia – 103počet platných hlasov
7. Rastislav Rozkoš, Smer – sociálna demokracia – 102 počet platných hlasov
8. Ing. Michal Peter, Komunistická strana Slovenska –97 počet platných hlasov
9. Mária Gajdošová, Smer – sociálna demokracia – 96 počet platných hlasov
10. Ivan Gdovin, Komunistická strana Slovenska – 79 počet platných hlasov


Zoznam volieb: