Zmenšiť textZväčšiť text

VÝSADBA NÁŠHO DRUHÉHO CHLEBA

 11.05.2023

V súlade s tradíciami, ktoré bolo i tohto roku Obecným úradom zabezpečená spoločná výsadba zemiakov. Termín výsadby bol PD Ďurďoš, ktoré nám táto výsadbu zabezpečuje, bol stanovený na 1. mája. Tohto roku, možno aj tým, že v žiadnej z okolitých obci sa toto nevykonáva, bol najväčší počet záujemcov o spoločnú výsadbu a počet záujemcov z iných obci, výrazne prevyšoval záujem našich občanov. Celkom bolo zasadených 250 riadkov a len vďaka dôkladnej príprave i vlastnej organizácii samotnej výsadby zo strany pracovníčok OcÚ, p. Gajdošovej a p. Adamovej, bola výsadba zvládnutá bez komplikácii a problémov. 

Tak ako v iných oblastiach, ak bude i v budúcnosti záujem o spoločnú výsadbu, dôjde aj tu k zmenám. V snahe predísť prípadným úrazom a hlavne zabezpečiť dôkladnú starostlivosť o vysadené zemiaky, bude v budúcnosti realizovaná výsadby tak, že sadbu na základe včasného oznámenia, zabezpečí PD Ďurďoš. Občania, ktorý prejavia o výsadbu záujem, uhradia stanovenú cenu a o všetko ostatné sa postará PD Ďurďoš v súčinnosti s OcÚ, oni si len v jaseni zabezpečia vybratie zemiakov. O spôsobe budú naši občania včas písomne vyrozumení.


Zoznam aktualít: