Zmenšiť textZväčšiť text

VEREJNÁ VYHLÁŠKA z 03.12.2020

 13.05.2021

Obec Petrovce zverejnila 03.12.2020 verejnú vyhlášku - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania na stavbu: „HANUŠOVCE – PETROVCE KOMPOSTÁREŇ“ 
Príloha č. 1:  Kompostáreň - Situácia širších vzťahov 
Príloha č. 2:  Kompostáreň - Situácia záberu pozemku 

Zoznam aktualít: