Zmenšiť textZväčšiť text

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 13.05.2021

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4, písmena a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

 15.12.2020 /utorok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu
Bližšie informácie - viď. pozvánka:  
Všetky informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva (pozvánky, program, zasadaní, zápisnice a uznesenia) si môžete pozrieť v časti SAMOSPRÁVA
.


Zoznam aktualít: