Zmenšiť textZväčšiť text

Povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020 a usmernenie k africkému moru ošípaných

 13.05.2021

RVPS Vranov nad Topľou vydal usmernenie k africkému moru ošípaných - infoleták 

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti pri chove ošípaných, aby nedochádzalo k zavlečeniu vírusu k domácim ošípaným - nekomerčné farmy 

RVPS Vranov nad Topľou upozorňuje na povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020.
Vyhláška MPRV SR z 13.01.2012 o identifikácii a registrácii ošípaných 
Príloha č. 1: Registrácia chovu - s 1 ošípanou na domácu spotrebu 
Príloha č. 2: Registrácia chovu - fyzická osoba word dokument
Príloha č. 3: Registrácia chovu - farmy 


Zoznam aktualít: