Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 1 k zmluve 23/40/054/250 úprava práv a povinnosti zamestnávateľa Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
0 €
/ zmena podmienok zmluvy Odb.: Obec Petrovce
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
23/40/054/250 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
68.46 €
Dodatok č. 8 k zmluve 1220000256 zmena ceny, zmena na dobu určitú a ďalšie zmeny Odb.: Obec Petrovce
Dod.: LAMA energy a.s. - organizačná zložka
44.70 €
ZML-3-63/2021-230 protokol o prevzatí tabletu Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
Dodatok č. 1 zmena výšky odmeny poskytovateľa Odb.: Obec Petrovce
Dod.: ATH-PO Trade s.r.o.
120 €
Dodatok č. 6 k zmuve KŽP-PO4-SC431-2017-19/K554 zmena konajúcej osoby (starostu) Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
39/2023 Správa pohrebiska Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Milan Groško - MGP
50 €
38/2023 Optimalizácia výdavkov za energie Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Energo audit, s. r. o.
25 €
- zánik zmluvy Odb.: Obec Petrovce
Dod.: JUDr. Beáta Krausová, advokátka
0 €
22692 Odpočet a rozpočítanie nákladov na vykurovanie. Odb.: Obec Petrovce
Dod.: SERIO s.r.o.
59.76 €
Dodatok č. 8 k Zml. č. 1220000256 Dohoda o druhu tarify dodavky plynu na obdobie od 1.1. do 31.12.2023 Odb.: Obec Petrovce
Dod.: LAMA energy a.s. - organizačná zložka
189 €
ZLP-VT-2021-0451 Prenechanie výpočtovej techniky do vlastníctva obce Odb.: Obec Petrovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
100 €
ZM-KO-OD-19-0140_ZoD Rozpis služieb a jednotlivých cien Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Kosit a.s.
35 €
ZML-3-63/2021-230 a PE-2022/80-OcÚ darovanie tabletu Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
SA-101222-04 Zhotovenie webovej stránky Odb.: Obec Petrovce
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
200 €
1168-2022 servis zdvíhacieho zariadenia Odb.: Obec Petrovce
Dod.: PROFI Výťahy s. r. o.
34.80 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2021 PD pre IBV Petrovce - Kamence Odb.: Obec Petrovce
Dod.: EL PRO KAN, s. r. o.
9 540 €
8/2022 práce spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
1 200 €
27072022 vypracovanie územno plánovacej dokumentácie Odb.: Obec Petrovce
Dod.: Ing. arch. Jozef Los-Chovanec
4 400 €
Generované portálom Uradne.sk