Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 23.12.2021

        V zmysle ustanovenia  § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

30.12.2021 /štvrtok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu

Návrh programu rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
  5. Schválenie úpravy rozpočtu 2021
  6. Správa audítora
  7. Prejednanie žiadostí a sťažností
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

       Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná. Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

                                                                

                                                                                         Ing. Ján JENČO

                                                                                       starosta obce                                                               


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >