Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 18.11.2021

V zmysle ustanovenia  § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

23.11.2021 /utorok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2022
 6. Prejednanie a schválenie spolufinancovania projektu Rekonštrukcia interiéru objektu MŠ a ZŠ 
 7. Prejednanie a schválenie kúpnej zmluvy na pozemok CKN 380/3 a 388/7    
 8. Prejednanie žiadostí a sťažností
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

     

 Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná. Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

                                                     

                                                                                                

Ing. Ján JENČO, starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >