Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PETROVCE

Rok 2022

Obec Petrovce Zverejnený NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN obce Petrovce:
Zoznam príloh nového územného plánu obce Petrovce


Obec Petrovce
Obec Petrovce zip
27.09.2022 Obec Petrovce Návrh územného plánu obce –  ZMENY A DOPLNKY č. 2

- Textová a tabuľková časť
- Výkresová časť

zipzipzipzip

---

Rok 2019

11.11.2019 Obec Petrovce Zverejnený NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN obce Petrovce:
Zoznam príloh nového územného plánu obce Petrovce
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
B. GRAFICKÁ ČASŤ
VÝKRES Č. 2:
KOMPLEXNÉ PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA OBCE S VYZNAČENÍM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB /VPS/,
M 1:5000 - návrh a stav

VÝKRES Č. 3:
DOPRAVNÉ VYBAVENIE OBCE,
M 1:5000 - návrh a stav

VÝKRES Č. 4A:
TECHNICKÉ VYBAVENIE – ENERGETIKA A SPOJE,
M 1:5000 - návrh a stav

VÝKRES Č. 4B:
TECHNICKÉ VYBAVENIE – VODNÉ HOSPODÁRSTVO,
M 1:5000 - návrh a stav

VÝKRES Č. 5:
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF,
M 1:5000 - návrh a stav

VÝKRES Č. 7:
KOMPLEXNÉ PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ŤAŽISKOVÉHO ÚZEMIA OBCE S VYZNAČENÍM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB /VPS/,
M 1:2000  - návrh a stav

C. VYHODNOTENIE VYUŽITIA PPF A LPF
- správa a tabuľky

D. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN
- text, návrh a stav


08.10.2019 Obec Petrovce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 15/2019
o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce
, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce

02.09.2019 Obec Petrovce Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce schválený Obecným zastupiteľstvom v Petrovciach dňa 07.10.2019
zip
09.04.2019 Obec Petrovce Návrh územného plánu obce –  ZMENY A DOPLNKY č. 1
- Sprievodná správa
- Textová a tabuľková časť
- Výkresová časť

zip
zip

---

Rok 2013

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PETROVCE - verzia december 2013

a) texty ÚPN PETROVCE

b) tabuľky ÚPN PETROVCE

c) výkresy ÚPN PETROVCE


12.07.2013 - Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení územnoplánovacej komisie obce Petrovce


07.06.2013 - Doplnenie správy o hodnotení územnoplánovacej komisie


08.04.2013 - KONCEPT ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PETROVCE:

a) texty ÚPN PETROVCE

b) tabuľky ÚPN PETROVCE

c) výkresy ÚPN PETROVCE


08.04.2013 - Oznam o možnosti dávať pripomienky, podnety a návrhy ku konceptu územného plánu obce Petrovce


08.04.2013 - Pozvánka na prerokovanie ku konceptu územného plánu obce Petrovce a žiadosť o stanovisko (súhlas, vyjadrenie, odmietnutie) ku konceptu územného plánu obce Petrovce

---

Rok 2010

december 2010 - Zadanie pre územný plán obce Petrovce