Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

REGISTER ZMLUV

 Rok 2022

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
19.05.2022 Súkromná osoba Kúpna zmluva
06.05.2022 DPO SR Zmluva o poskytnutí dotácie
31.03.2022 Milan GROŠKO - MGP Zmluva o dielo č. 1/2022
31.03.2022 Súkromné osoby Kúpna zmluva
22.03.2022 CZ ECAV na Slovensku, Hanušovce n/T Zmluva o nájme pozemku 1/2022
08.03.2022 DOXX - stravné lístky, spol s.r.o. Zmluva o zabezpečení
25.02.2022 FE-DOP, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
24.02.2022 FE-DOP, s.r.o Zmluva o dielo
31.1.2022 Ing. Anton Pavúk Zmluva o dielo
28.01.2022 JUDr. Ladislav Maras Kúpna zmluva
27.01.2022 VSD, a.s. Zmluva o bud.zmluve
03.01.2022 Súkromné osoby Kúpna zmluva
03.01.2022 Emil Mati Príkazná zmluva

Rok 2021

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
30.11.2021 Súkromná osoba Kúpna zmluva
25.10.2021 Samuel Verčimák Zmluva o dielo
22.10.2021 DEUS Zmluva o prevode výpočtovej techniky
14.10.2021 VSD, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena
30.08.2021 HSV Trade, s.r.o. Dodatok č.1
19.08.2021 OZÓN Hanušovce, a.s. Darovacia zmluva
02.08.2021 TOBI GROUP s.r.o. Zmluva o dielo 07/2021
22.06.2021 VSD, a.s. Zmluva o uzavretí bud. zmluvy
18.05.2021 EL PRO KAN, s.r.o. Zmluva o dielo
18.05.2021 DPO SR Zmluva o poskytnutí dotácie
06.05.2021 Jozef Fejerčák - FEJPOL Zmluva o dielo
30.04.2021 ADYTON, s.r.o. Dodatok č. 5
30.03.2021 OZÓN, Hanušovce a.s. Kúpna zmluva
24.03.2021 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí dotácie

05.01.2021

SEWA, a.s. Dodatok č.3

02.01.2021 Mária Ruščínová Zmluva o nájme pozemku
02.01.2021 Ján Repjak Zmluva o nájme pozemku
02.01.2021 Ing. Michal Balog Zmluva o nájme pozemku

Rok 2020

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
16.12.2020 TOBI GROUP s.r.o. Zmluva o dielo
18.11.2020 Aqua Spiš plus s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve
18.11.2020 Aqua Spiš plus s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve
21.10.2020 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke
17.09.2020 29 Teaam s.r.o. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
11.09.2020 Ministerstvo vnútra SR Darovacia zmluva
04.08.2020 Matúš Michľo Kúpno-predajná zmluva
15.07.2020 Juraj Balog, Jozef Sabo Zmluva o zriadení vecného bremena
19.06.2020 Jakub Janočko Kúpna zmluva
04.06.2020 CSM-STAV s.r.o. Zmluva o dielo

Povrchová úprava MK - dočasné dopravné značenie

27.05.2020 ADYTON, s.r.o. Dodatok č. 4
05.05.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
23.04.2020 Ministerstvo životného prostredia SR
v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
15.04.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie
06.04.2020 29 Teaam s.r.o. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri obstarávaní
26.02.2020 LAMA energy a.s. Dodatok č. 6 k zmluve
10.01.2020 PEhAES, a.s. Dodatok č. 1 zmluvy o dielo

Rozpočet stavby

xls excel

01.01.2020

OZÓN Hanušovce, a.s. Dodatok č. 1 zmluvy o zneškodňovaní odpadu


Rok 2019

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
27.11.2019 PP PROTECT s.r.o. Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
27.11.2019 ATH-PO Trade s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
12.11.2019 Veríme v Zábavu, s.r.o. Zmluva o dielo
07.11.2019 SAGANSPORT s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve
04.11.2019 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
24.10.2019 AUDIT-CONSULT CD, s. r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
21.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
07.10.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
02.09.2019 HSV Trade, s.r.o. Zmluva o dielo
30.08.2019 ADYTON s.r.o. Dodatok č. 3 k zmluve
14.08.2019 SAGANSPORT s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve
31.07.2019 PEhAES, a.s. Zmluva o dielo
15.07.2019 Mgr. Matúš Michľo Kúpna zmluva
03.07.2019 Mesto Hanušovce nad Topľou Dohoda
29.05.2019 SAGANSPORT s.r.o. Zmluva o dielo

Príloha

23.05.2019 Úrad vlády SR Dodatok č. 2 k zmluve
09.05.2019 LAMA energy a.s. Dodatok č. 5 k zmluve
03.05.2019 OZÓN Hanušovce, a.s. Darovacia zmluva
17.04.2019 VTZ CONTROL s.r.o. Zmluva o poskytnutí odborných prehliadok a odborných skúšok
15.04.2019 Úrad vlády SR Dodatok č. 1/2019
13.03.2019 JADOZ s.r.o. Mandátna zmluva
28.02.2019 Miroslav Peter Nájomná zmluva
22.02.2019  Perfect Dot s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 
15.02.2019 Ministerstvo vnútra SR Dodatok k zmluve
12.02.2019 KOSIT a.s. Zmluva o dielo
29.01.2019 SEWA, a.s. Dodatok č. 2

Rok 2018

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
27.12.2018 eleva, s.r.o. Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
19.12.2018 ADYTON, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
28.11.2018 EkoSTylPartner s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
26.11.2018 Ing. arch. Jozef Bednár, autorizovaný architekt Zmluva o dielo
21.11.2018 C.M.R. Slovakia, s.r.o. Dodatok č. 2
06.11.2018 Ing. Iveta Sabaková Mandátna zmluva
31.10.2018 ADYTON, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
29.10.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, Vienna Insurance Group Poistenie
23.10.2018 C.M.R. Slovakia, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
21.09.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
20.09.2018 Energie 2 Ukončenie zmluvy
13.08.2018 ELGAS, k.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
06.08.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie
30.07.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení
19.07.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, Vienna Insurance Group Poistenie
19.07.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, Vienna Insurance Group Poistenie
09.07.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, Vienna Insurance Group Zmluva o spolupráci
27.06.2018 JRK Slovensko s.r.o. Kúpna zmluva
22.06.2018 Miroslav Pilát - DREVOKOM Zmluva o dielo
08.06.2018 ADYTON, s.r.o. Zmluva o dielo
07.06.2018 eleva, s.r.o. Zmluva o dielo
01.06.2018 C.M.R. Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo
01.06.2018 C.M.R. Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo
25.05.2018 CORUND - partners, s.r.o. Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
19.03.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie
08.02.2018 Súkromné osoby Kúpna zmluva
01.02.2018 JUDr. Beáta Krausová, advokátka Zmluva o poskytovaní právnych služieb
31.01.2018 Súkromná osoba Kúpna zmluva
29.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
29.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

Rok 2017

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
29.12.2017 SEWA, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
08.12.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
05.12.2017 Miestni amaterski športovci Dohoda o užívaní sály kultúrneho domu na stolný tenis
27.11.2017 Mesto Hanušovce nad Topľou, Obec Babie, Obec Bystré, Obec Čierne nad Topľou, Obec Detrík, Obec Ďurďoš, Obec Hermanovce nad Topľou, Obec Matiaška, Obec Medzianky, Obec Pavlovce, Obec Petkovce, Obec Prosačov, Obec Radvanovce, Obec Remeniny, Obec Ruská Voľa, Obec Skrabské, Obec Vavrinec, Obec Vlača, Obec Vyšný Žipov, Obec Zlatník Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 30.04.2003
24.11.2017 LAMA energy a.s. Dodatok č. 4 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu
23.11.2017 Spetrocorp.s.r.o. Servisná zmluva
14.11.2017 Spetrocorp.s.r.o. Zmluva o dielo
20.09.2017 C.M.R. Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo
18.09.2017 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
18.09.2017 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
14.09.2017 ENVI-PAK, a.s. Výpoveď zmluvy
31.08.2017 Súkromné osoby Zmluva o zriadení vecného bremena
21.08.2017 SÚC PSK Dodatok č. 2 k Zmluve o uznaní záväzku z 31.12.2017
04.08.2017 LAMA energy, a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu
28.07.2017 Energo audit, s.r.o. Mandátna zmluva
26.07.2017 Spetrocorp s.r.o. Servisná zmluva
26.07.2017 Spetrocorp s.r.o. Zmluva o dielo
24.07.2017 Juraj Ferko, stav. dozor Mandátna zmluva
21.07.2017 HSV Trade, s.r.o. Zmluva o dielo
17.07.2017 Súkromná osoba Zmluva o zriadení vecného bremena
17.07.2017 Súkromná osoba Zmluva o zriadení vecného bremena
17.07.2017 Súkromná osoba Zmluva o zriadení vecného bremena
26.06.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zmluva o spolupráci
26.06.2017 Ing. Rastislav Tapšák Mandátna zmluva
26.06.2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie
19.06.2017 Súkromná osoba Zmluva o zriadení vecného bremena
05.06.2017 paint horses, s.r.o. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
03.05.2017 DÚHA, a.s.
OZÓN Hanušovce, a.s.
Dohoda o vyrovnaní
28.02.2017 Účinkujúci Dohoda

Rok 2016

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
10.11.2016 DEUS Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému
08.11.2016 Ministerstvo obrany SR Darovacia zmluva
30.09.2016 Správa a údržba ciest Prešovského kraja Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní záväzku
20.09.2016 ENVI-PAK, a.s. Dohoda o vzájomnej spolupráci
18.08.2016 Energy Europe, SE Zmluva o združenej dodávke elektriny
01.08.2016 LAMA energy a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu
21.06.2016 APF Services, s.r.o. Akceptácia cenového návrhu
26.05.2016 DUHA, a.s. Dodatok č. 5 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2013
10.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
10.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
29.04.2016 Energy Europe, SE Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
25.04.2016 EVI-PAK, a.s. Zmluva podľa §59 ods. 2 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch
15.03.2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 76288
11.03.2016 Súkromná osoba Dohoda o vykonaní práce
10.03.2016 Aqua Spiš plus s.r.o. Zmluva č. 1/k/2016
02.03.2016 M.A.S. Global, spol. s r.o. Dodatok č. 1 mandátnej zmluvy zo dňa 21.03.2011
01.03.2016 Ing. Milan Uhorščák Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 12.02.2014
23.02.2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
17.02.2016 DUHA, a.s. Dodatok č. 4 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2013
01.02.2016 Sinea, spol. s r.o. Zmluva o dielo
01.02.2016 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení:
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 165/1.2MP/2014
27.01.2016 OZ PRE UMENIE Zmluva o uskutočnení predstavenia pre ZŠ
25.01.2016 Súkromné osoby Notárska zápisnica kúpnej zmluvy
18.01.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Návrh poistnej zmluvy 449007419
18.01.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Návrh poistnej zmluvy 449007418
04.01.2016 SÚC PSK Notárska zápisnica k Dohode o uznaní záväzku
01.01.2016 Mgr. Peter Pipa Mandátna zmluva BOZP 4/2016

Rok 2015

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
31.12.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Návrh poistnej zmluvy 449007417
31.12.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Návrh poistnej zmluvy 449007416
31.12.2015 SÚC PSK Dohoda o uznaní záväzku
22.12.2015 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení

Príloha k zmluve


01.12.2015 LAMA energy a.s. Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
02.11.2015 CORUND - partners Mandátna zmluva - technik požiarnej ochrany
23.10.2015 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke
03.08.2015 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení:
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 165/1.2MP/2014
25.05.2015 DEUS Zmluva o pripojení k Informačnému systému
30.04.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb č. zml.5190020370
30.04.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších obecných služieb č. zml. 5190020369
30.04.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu č. zml.5190020368
30.04.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja zamestnanosti č. zml. 5190020367
20.04.2015 DÚHA, a.s. Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2013
20.03.2015 Byterm Sk, s.r.o. Mandátna zmluva (plynová kotolňa)
20.03.2015 Byterm Sk, s.r.o. Mandátna zmluva (obytný dom)
28.02.2015 Lama Energy a.s. Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
27.02.2015 Energy Europe, SE Zmluva o združenej dodávke elektriny
27.02.2015 APF Services, s.r.o. Mandátna zmluva
06.02.2015 Jozef Kočiško Zmluva o poskytnutí revíznych služieb
15.01.2015 Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol. Zmluva o dielo

Rok 2014

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
29.12.2014 Mgr. Peter PIPA Mandátna zmluva - zdravotná služba
10.12.2014 Ministerstvo životného prostredia SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
28.10.2014 DÚHA, a.s. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 231/2013
08.08.2014 Štátny fond rozvoja bývania Záložná zmluva
07.08.2014 Súkromné osoby Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
17.03.2014 Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Kúpna zmluva
12.02.2014 Milan Uhorščák Zmluva o poskytnutí služby
03.02.2014 DÚHA, a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 231/2013

Rok 2013

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily
16.12.2013 DÚHA, a.s. Zmluva o dielo 231/2013
24.05.2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Záložná zmluva

Rok 2011

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily

21.03.2011

M.A.S. Global, spol. s r.o. Mandátna zmluva

Rok 2010

Dátum

Zmluvná strana Zmluva Detaily

31.03.2010

RH Dúha s.r.o. Návrh zmluvy o dielo