Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Úvodná stránka

Aktuality

Samospráva - informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Povinné zverejňovanie:
                     - Register faktúr:
                                    Register faktúr rok 2015
                                    Register faktúr rok 2014
                                    Register faktúr rok 2013
                     - Register objednávok
                     - Register zmlúv
                     - Výzvy na predkladanie ponúk
                     - Výberové konania

Ďalšie obecné dokumenty:
                      - Ostatné dokumenty
                      - Územný plán obce

Školstvo

Kultúra

Šport

Cirkev

História

Služby a firmy

Mapa stránky

Kontakt

Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk